Deň narodenia Jána Krstiteľa

24. jún je v kresťanskej cirkvi pamätným dňom narodenia Jána Krstiteľa. Ján sa stal Božím nástrojom pri príprave cesty spásy. Kázal a krstil. Pokrstil aj samého Pána Ježiša Krista. Jeho smelé vystupovanie aj proti nemravnému životu kráľa priviedlo ho do väzenia a k mučeníckej smrti. Jeho výrok: "Ja sa musím umenšovať, On musí rásť" nech je aj nám vzorom a príkladom proti duchovnej pýche . Čítajme z Písma: Sk 19,1-7; Ev.Lk 1,57-80

Aktuálne Božie slovo pre dnešok

"Ale Peter a Ján odpovedali im takto:Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viav vás ako Boha!Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli." Sk 4, 19-20 Dnes žijeme v spoločnosti, v ktorej je ako moderrné, alebo len sebe samému alebo v nič veriť. Popri tom sú ešte ľudia, ktorí veria vo všetko, alebo si svoju vieru sami vytvoria. Z každého trošku. Kto zastupuje pevnú vieru, napadnú ho: Ako to len môžeš? Musíš byť tolerantný! Ako sa zachováme vtedy,keď nás takto napadnú? Dáme obviňujúcim za pravdu? Stojíme si za svojou výpoveďou? Ostaneme pri našich výpovediach  aj vtedy,...