Ohlas konzervatívnych luteránskych cirkví v USA na výnos NS USA

V minulých dňoch Najvyšší súd USA jediným hlasom z 9 člennej poroty prehlasoval štyroch opozičných členov a prijal kontroverzné nariadenie, že vo všetkých 50 -tich spolkových štátoch USA sú inštitúcie povinné sobášiť homosexuálne páry . Na toto rozhodnutie reagovali aj vedúci predstavitelia dvoch významných konzervatívnych luteránskych cirkví v USA – Misurskej synody a Synody Wisconsin. Vo verejných vyhláseniach a v liste pre cirkevné zbory vyjadrujú poľutovanie nad týmto uznesením , ktoré hrubo pošliapáva nariadenie a vôľu Hospodina , danú v Písme vo veciach manželstva muža a ženy. Súčasne vyjadrujú obavy z budúceho praktizovania náboženskej slobody v USA pri vyučovaní veriacich...

Počet islamistov v Nemecku prudko rastie

30. júna 2015 bola v Berlíne zverejnená správa bezpečnostných služieb Nemecka, podľa ktorej počet radikálnych islamistických kruhov v Nemecku prudko rastie. Podľa tejto  správy je t. č. v Nemecku 25 aktívnych islamistických organizácií. Počet členov v nich bol r. 2014  43 890. Najsilnejší príliv členov zaznamenali salafistické organizácie, ktoré sú liahňou pre teroristov džihádu (svätá vojna). (www.idea.de)