Zlatica Oravcová: Zvon zvoní…

Zvon zvoní adventný Zvon zvoní v tieto dni Chvejú sa šťastím srdca cievy Chveje sa šťastím srdca krov A v očiach čistej Panny – devy Radosť sa zračí z Božích slov Zvon zvoní v tieto dni Zvon zvoní adventný Mária Tíško pristúpila Poslúchnuť Boha hotová Jej slová plní viery sila Som služobnica Pánova

Mária v našich adventných piesňach 

K našim adventným piesňam bohatého obsahu a s náležitou úctou k panne Márii patria aj zvláštne, osobité a krásne adventné nápevy. Všetky môžeme s duchovným úžitkom spievať aj v tohtoročnom advente. ESP č.4, v.2:  ( Nápev: Veríme v jedného Boha) Veríme i v Syna Jeho, Krista Ježiša – Kráľa, ktorého z Ducha Svätého čistá Panna počala; Boh Ho svetu v pravý čas dal, Spasiteľ v Ňom máme, lebo On je ten, čo prísť mal; iného nečakáme.   (J.Tranovský) 2. ESP č. 7, v.1: (Kanc.J.Muzofilla 1585) Čo Mária Panna z moci nášho Pána, vo viere si istá, že počala Krista, spievala s radosťou;...

Michal Slavka: „Ak“

Ak by som ráno oslepol, poslednú túžbu splň mi; Nech hviezdu vidím betlehemskú nad našimi stáť humny. Ak by som hluchým mal byť dnes, v prosbe sa srdce schveje: v hluchnúcom uchu anjelskej piesne nech akord zneje. Ak majú nohy zmeravieť, žiadam si, milý Pane, nech pobiede sa dotiahnem s pastiermi k Tvojej bráne. Tam čakať budem na Ruky, čo oči nám vymenia všetkým, ktorí sme čakali na ráno Narodenia!

Zlatica Oravcová: Čas spasenia

Dívam sa, dívam – staré obrázky Vybledlé slzou, spomienkami – – A ja len hyniem, hyniem bez lásky A denne leštím staré rámy. Ja leštím, leštím – zrazu zočím: Prevŕtal rámy črvotoč – – Slnko sa točí, Zem sa točí A ja len volám: Toč sa, toč! Tak točí sa to všetko vôkol Po miliardy našich liet – – A ryba pláva a lieta sokol A čas sa vráti, vráti späť? Nie, nevráti sa ani chvíľa A večnosť vieru ochráni – – A ja som srdce položila Pánovi môjmu do dlaní… Život môj Pán, nie som bez lásky I pre...