Emil Boleslav Lukáč: Modlitba pred Vianocami

Útecha moja, nádej sladká,
nenechaj v muke trapne tlieť,
otvorené sú srdca vrátka,
ó  Ježiši, príď ku mne dlieť.
Nebeská slasť Ty, zemská rozkoš,
Ty Boh i človek v jednote,
milosti jas, ó z neba zoskoč,
a presvieť dušu v mrákote.
Spasiteľ drahý, ukoj túhy
blaženstvom svojho príchodu,
s pokorou prijímam Ťa tichý
hľa, vezmi srdca úrodu.
Myseľ i citu každé chvenie
chcem v službe obetovať Ti,
popraj mi svoje potešenie,
príď ku mne, Kriste Ježiši.

Komentovať