Pavel Tomko: Čakáme Ťa Pane

My čakáme Ťa, Kriste drahý Pane
v advente veľkom, v túžbach, odriekaní,
čakáme jako strážni východ zory..

Príď, Pane, novej doby na svitaní,
príď, čakáme Ťa, Pane milovaný!
Príď, Pane, Ty si spása naša istá,
my trosečníci biedni, bez nádeje.-

Príď, podaj ruku, zachráň, vyveď z bludu,
veď lavínami, preveď cez záveje…
Čakáme, Pane, príď, ó, s nami zle je!

Príď, Pane, Synu Boží, zasľúbený
a novým rokom spásy omilosti,
nech plnosť v Tebe, v láske Tvojej máme,
čo biedu cíti, hladných, smädných hostí,
čo nikoho — ver — skúpo nevyhostí.

My čakáme Ťa, drahý Spasiteľu,
príď a veď spolne novým rokom spásy

hoj rany, zdvíhaj, lieč, teš, požehnávaj,
rozsievaj roľou zrno pravdy, spásy
nech k žatve dozrie v nás v plné klasy…

Komentovať