Svätodušné slávnosti 2010

23. a 24. mája t.r. kresťania na celom svete slávia tretie výročité slávnosti: Svätodušné sviatky, nem. Pfingsten, maď. Pünkösd, poľ. Zielone śviatki, rus. Piatidesiatnica, anglicky Pentecost. Názov v angličtine a iných jazykoch v tomto znení je od gréckeho Pentecoste ,čo znamená päťdesiaty. Áno, v 50. deň po Vzkriesení Pána Ježiša zostúpil zasľúbený Duch Svätý na apoštolov a oni zmocnení Jeho silou zvestovali medzi národmi Ježiša Krista. Tak na ich zvesť mnohí hneď tam v Jeruzaleme uverili, dali sa pokrstiť a vznikla kresťanská cirkev. Duch Svätý je tretia osoba Boha, rovná Otcovi a Synovi, jednej podstaty a tento Duch pochádza od Otca i...

Posolstvo SRC ku Svätodušným sviatkom 2010

V utorok 18. mája t.r. vydala SRC v Ženeve Posolstvo ku Svätodušným sviatkom. O.i. v ňom vyzývajú ,aby sa peniaze na atómové zbrane presmerovali pre boj proti hladu a pre obete konfliktov. Takáto "zmena" výdajov na zbrojenie mohla by pomôcť mnohým ľuďom, zdôraznili ôsmi prezidenti SRC, podpísaní pod Vyhlásením. Výroba zbraní hromadného ničenia je útokom na Boží dar života, hovoria prezidenti. Viera, že pokoj možno dosiahnúť iba pomocou zbraní, je falošná.SRC má 349 členských cirkví s okolo 560 miliónmi kresťanov nekatolíckeho vyznania. (www.ekd.de)