Bože Duchu Svätý, utešiteľ a zástupca všetkých

Bože Duchu Svätý, utešiteľ a zástupca všetkých

Bože Duchu Svätý, utešiteľ a zástupca všetkých utrápených a biednych, Teba prosíme my nehodní hriešnici, urob svoj príbytok v nás, vyčisti nám srdce, a osvieť ho, aby sme rástli vo viere a poznaní Krista, vo vrúcnej láske prospievali, v súženiach boli trpezliví a žili vždy podľa tvojho vnuknutia a rady. Tak aby si nás Ty posvätil a zachoval k večnému spaseniu Ty, ktorý s Bohom Otcom a Synom ako jediný pravý Boh žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.

Komentáre k “Bože Duchu Svätý, utešiteľ a zástupca všetkých

  1. Miroslav

    Duch Svätý oživuje, dnes som ho chválil, a uctieval, za odmenu ma naplnil svojim ohňom a radosťou, toto potrebujú prežiť všetky vlažné zbory a ožijú.

Komentovať