O povolaní

O povolaní Jeremiáš 20, 7: ”Zvábil si ma, Hospodine, a ja som dal zvábiť, uchopil si ma a premohol…”. Amen Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Na úvod by som chcel povedať niečo veľmi osobné. Raz mi istý oltárny spolubrat hovoril s dojatím a otcovskou hrdosťou: ”Môj syn, mal len asi 6 rokov, keď nám, rodičom, povedal: Ja mám rád Pána Ježiša”. Ostal som vtedy zamyslený a možno sa mu zdalo, že tým slovám nevenujem dostatočnú pozornosť, alebo azda pochybujem, že by malé dieťa malo vrúcny vzťah k Ježišovi. Opak je pravdou, vzťah detí k Pánu Bohu ma...