Skupinková cirkev

                                                              Skupinková cirkev

 

Nebadane a jemnúčko sa mení naša stará luteránska archa na voz (amer. kár-a), kde hranaté kolečká sú nahradené okrúhlymi a namiesto motora, v ktorom sa spotrebovával ako pohonný materiál chlieb a víno, inštaluje sa v tuzemsku do nami vytváraných vozov a vozíkov, iba – plachtička. Slúži na zachytenie nových prúdiacich vetrov, zabezpečujúcich pohon mobilu cirkvi. Ak iné vetry práve nie sú, poslúžia aj vetry vlastné. Niektorí domáci potencionálni vodcovia sú takými už dostatočne ošľahaní. Takéto nimi uvoľnené vetry, sú zárukou rýchleho napredovanie celej cirkvi.

 

    Aby sa stala skupinková celá cirkev, je nutné, začať v jednotlivých zboroch. Cieľom je : SKUPINKOVÁ CIRKEV. Východiskom: SKUPINKOVÝ ZBOR, model G-12, alebo jeho silnejšia verzia G-15. Na začiatok stačí aj G- 6, alebo G -7, ktorý vám dnes aj bližšie predstavíme. Tento totiž najlešie funguje v našich domácich podmienkach a bude v najbližšej budúcnosti zrejme najpredávanejší.

 

            Najskôr základné informácie. Čo je “skupinka”? – Ako hovorí hierarcha trastu TOUCH , pracovný názov: The Cell Group Peoplle , Dr.Ralph W.Nieghbour “Skupinka je kanál (CHANNEL) “ . 

   Mocný kanál, ako napr. súčasný oficilálny TOUCH OUTRECH MINISTRIES vznikol na ideových základoch juhokorejskej YOIDO FULL GOSPEL CHURCH a dnes už jeho patent bežne používa aj mnoho iných “car a vanov.” Je to skutočná reformácia v tomto odvetví, prekonávajúca niekdajší nemecký model Witt – end -Berg . Jeho prednosť je už v tom, že každému ho ušijeme na mieru. V šití foriem skupiniek rôznych odieňov, veľkostí a búd sme proste profesionáli. 

Keď naša skupinka náhodou funguje, “všetky ostané protichodné štruktúry nie sú potrebné, ani oprávnené” ! (cit.pôv.zdroj EPST 101,5O.LM NA SL) Je to priam, “vstupná brána do nadprirodzena”. Preto treba liať, ako sa u nás hovorí :” nový špiritus, do nových demižónov”! 

 

Náš konkurenčný predajca, PENTECOSTAL CONGREGATION BUENOS  AIRES (hovorovo:Argentínske prdbudenie),  prerazil  prostredníctvom hlavného šéfa CHUANA CARLOSA ORTIZU aj do USA. Treba mať len víziu a  skupinku môže mať každý. Je to u nás pravidlo č 1.Každý je potencionálny vedúci.

Úspech projektu : “skupinka je kanál moci” môžeme dokumentovať na konkrétnych faktoch aj u zboru WILLOW CREEK (W C)! Vznikol len v 80-tych rokoch minulého storočia v  SOUUTH PARK CHURCH , park RIDGE- SOUTH BARLINGTON , ILLINOIS-  s dvomi (pár) ľuďmi  a dnes po 36-tich rokoch existencie  má už 17- 18 tisíc ľudí!! Je to priemerný ročný nárast: 5OO ľudí!  Nie je to fantastické? Je! Zachytili sme do skupiniek WC celých O, OO7% americkej  populácie.  Ako vstupný kapitál potrebujeme iba zopár zvetraných starých “ church”.

( Príklad: z 2000 dušového church vám spravíme : 83,3333 skupiniek G-12. !!)

 

Dovolíme si vám G-12 bližšie predstaviť:

    

1./ W-C skupinkový voz je ekumenický = po celom svete rozšírený. Ako suroviny a polotovar používame rôzne denominácie. (Najradšej odumreté údy z luteránov a katolíkov.) 

 

2./ Práve pre nich slúži W – C uprostred  týždňa tradičné “prijímanie”. (omšu)

   

3./ Duchovný “otec “ hnutia W-C ROBERT SCHULLER je zvlášť pozitívne  rímsky naladený (podvozok!) Už v r. 1987 v GUMG povedal, že je čas, “aby išli domov do Ríma”. 

 

4./ Pred stavbou svojej KRIŠTÁLOVEJ KATEDRÁLY  šiel si po požehnanie  

       od samého šéfa Papa-mobilu.   ( O  osude tejto katedrály je spáva na inom mieste)

 

5./ Posolstvo jeho programu je:  nikoho sa nedotknúť a nikoho nepohoršiť (!..)

 

6./ Neuraziť hlavne hriešnikov v skupinke , a slovo hriech ani nespomínať ! 

 

7./  V skupinke je zavedená hudba, shou i moderný jaz- yk

 

8./ V  skupinke G-12 sa verí, že  CHRISTOS  nie je jediná cesta k blahu.

      (Znak univerzalizmu)

 

9./ Jediný neodstatok je: nedostatok viery v seba samého.

 

10./  Kristus trpel, aby posvätil svoju a našu sebaúctu 

      ( tomuto síce nemusí každý rozumieť, ale dá sa na to zvyknúť)

   

Na Slovensku sa skúška SKUPINKA G-6 a G- 7.

Vyzerá takto: tvorí ju – starý otec a stará mama, otec a manželka, syn  a dcéra – s priateľom  jedným až dvomi, vďaka čomu skupinka funguje substitučne  a má potenciál rastu , množenia  a následného delenia.  Do kostola  skupinka nechodí, vodiča nepotrebuje. (Na vodičovi výrazne  usporí)!.  Z tohoto pohľadu ECAV je už skupina značne skupinková. Ostatným zborom k tomu napomôžeme a  ponúkame vám preto naše – haw-haw. K založeniu a prevádzake stačí niekoľko brožúrok. Cena uvádzacieho balíčku je pre každého. 40.-E, alebo : 998.-Kč, plus balné a poštovné. Všetko na známej adrese- alebo priamo tu

                                                    

Komentovať