Ján Boor — Synoda

Keď v minulosti dávnu dobu zrieme
vo dnešniu našu synodálnu chvíľu,
na shromaždených tam v Jeruzaleme
praotcov verných k prvému koncilu:
jich spatríme sa riadiť Božím Slovom
a stavať len na základe Kristovom.

Hej synodáli! hradbách na Siona
za pozemskými cieľmi sa nežeňte;
však trvácnosti nemá stavba oná,
čo nestojí na božskom fundamente.
Jak plevy víchrom reznesené, zmiznú
bez stopy biedne diela šovinizmu.

To pravý koncil: keď vrie láska svätá,
vo veciach viery veľká vládne shoda,
duch Jezu Krista viaže s bratom brata.
Má známky tieto vaša tiež synoda?
Nuž tak jej žehnaj s trónu vysokého
„Kriste, obránce sboru křížového!“

Komentáre k “Ján Boor — Synoda

Komentovať