Za Janou Kocianovou

Je to smutná správa, i keď vieme že tým “zahodila všetky svoje starosti”. Nám nechala mnoho skvelých zážitkov pri počúvaní jej piesní. Mala jedinečný, zvučný hlas. Nie nadarmo si ju do svojej  skupiny vybral aj Karel Gott. Nakoniec však išla svojou cestou a to bolo veľmi dobre.  Spoznal som ju ešte v roku 1972 v televízii, pri natáčaní televízneho “Silvestra” , kde som brigádoval, čakajúc na udelenie štátneho súhlasu k službe. Bola jedinou superspeváčkou, ktorá mi navrhla tykanie, podobne ako Karo Duchoň. Už sú teda na pravde Božej – a ja sa iba ticho prihováram, aby boli uznaní za hodných spievať v zbore  anjelov pre trónom Baránkovým. Nech jej je milostivým Záchrancom.

K milým spomienkam patrí aj jej služba a vystúpenie na SLB na Branči v roku 2001. Aj tam to dokonale “rozbalila” a nijako to dôstojnosť SLB nenarušilo. Kázal gen.biskup J.Filo, príhovor mal biskup ZD I.Osuský, recitoval J. Sarvaš.

page1image256

Komentovať