Evanjelická vytrvalosť

Biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberska Frank O.July vykonal trojdňovú návštevu Evanjelickej cirkvi v Gruzínsku. Príležitosť pre túto návštevu bolo desaťročné jubileum existencie Diakonického diela tamojšej lut. cirkvi. Návšteva sa konala v čase od 19. do 21. septembra t.r. Po vykonaní okružnej prehliadky diakonického domu J.B.Salteta ,kde sa nachádzajú diakonické zariadenia, bol biskup dojatý láskou a rozsahom pomoci,ktorú tam preukazujú. Diakoniu založila a vedie pani Christiane Hummel, vdova po nebohom biskupovi tejto cirkvi. Spolu 12 pracovníkov a pracovníčiek poskytuje lekársku a opatrovateľskú  pomoc ubytovaným obyvateľom domova. Okrem toho zariadenie poskytuje asi 120 ďalším starým ľuďom raz denne teplé jedlo. Nemecký vyslanec v Gruzínsku poďakoval lut....

Konfirmandi v akcii

V sobotu 25. septembra t.r. sa konfirmandi zo seniorátu Friesland- Wilhelmshaven Oldenburskej ev. cirkvi zišli na Pochode nádeje pre Angolu. Cieľom bolo prejsť 8 km trasu. Akcie sa  zúčastnilo do 400 mladých. Pred akciou vyzbierali u susedov a príbuzných peniaze na pomoc hladujúcim v Angole v rámci ev. projektu pomoci "Chlieb pre svet". Mladí odovzdali 6.322,76 €. Biskup tejto cirkvi Jan Janssen im poďakoval a povedal." Pochodujete za týchto ľudí a proti hladu, ktorým trpí vo svete ešte tak mnoho ľudí." Táto akcia mladých vyplynula ako odozva na preberanú tému v minulých týždňoch s názvom "Jeden svet." (www.kirche-oldenburg.de)

24 duchovných ukončilo kurz diakonie v EECMY

V auguste t.r. ukončilo 24 duchovných Etiópskej evanjelicko-luteránskej cirkvi Mekane Yesus dvojmesačný letný kurz diakonie. Kurz spoločne organizujú Koordinačný úrad diakonickej služby a Seminár Mekane Yesus. Vlani tento kurz ukončilo 23 duchovných,ktorí teraz pracujú v diakonii. Prezident EECMY Rev.Wakesyum Idosa pri tejto príležitosti povedal,že hlásanie Božieho Slova a  diakonia sú nerozdielnou službou cirkvi.   (www.eecmy.org)

Vyznamenali cenou ev. diakonické zariadenie v Maďarsku

2. septembra t.r. v parlamente v Budapešti odovzdávali vyznamenania Veľká maďarská cena za výrobky pre rok 2010. Medzi odmenenými je aj evanjelické charitatívné zariadenie FÉBÉ Sociálne a rehabilitačné a služby poskytujúce neprofitné s.r.o. ,ktoré od r. 1992 vyrába drevené produkty – hračky, malé nábytky, ozdobné predmety, tlačia publikácie, pripravujú rehabilitačné pomocné prostriedky ,poskytujú služby pohybovej terapie a pre vozíčkárov prevádzkujú ubytovňu a bezbariérový penzión. Odmena sleduje poskytovanie a šírenie trvale kvalitných výrobkov. (www.evangelikus.hu)

60 miliónov šv. korún ročne poskytla Diakonia ŠC

Diakonia Švédskej cirkvi pomohla vlani núdznym vo Švédsku sumou 60 miliónov šv. korún. Diakonia pomáha ľuďom v kríze, biede a utrpení. Pracovníci diakonie navštevujú najmä starých a chorých, no pribúdajú aj nové skupiny: osamotené matky či otcovia, mladí dospelí, migranti a ľudia s postihnutím. Cirkev cez diakoniu pomáha ľuďom,ktorí prepadli v sociálnej sieti. Vykrýva a dopĺňa diery štátnej sociálnej siete. (www.svenskakyrkan.se)

100 rokov Fondu cisárovnej Augusty Viktórie v Jeruzaleme

100 rokov vyvíja v Jeruzaleme činnosť Fond cisárovnej Augusty Viktórie. Fond zriadil na Olivovom vrchu nemocnicu, ktorá od skončenia britského mandátu vo Svätej zemi je pod správou SLZ. Roku 1990 otvoril Fond na pozemku Centrum pre pútnikov a stretávania. Ročne ho navštívia desaťtisíce osôb. Umožňuje aj kontakty medzi arabskými a židovskými obyvateľmi Izraela. Základ pod nemocnicu položili v r. 1907 a o tri roky bol celý komplex aj s chrámom posvätené a odovzdané do užívania. Veža ev. chrámu Nanebovstúpenia Pána je dominantou Jeruzalema. Augusta Viktória bola nemeckou cisárovnou a pruskou kráľovnou (1858-1921). Jej manžel, nemecký cisár Viliam II. (1858-1941) pri...

ELCA pomáha zemetrasením postihnutým ľuďom v Číne

14. apríla t.r. čínsku oblasť Jušu postihlo zemetrasenie so silou 6,9 stupňa. Doteraz bolo nahlásených vyše 1100 mŕtvych ,stovky sú nezvestní a bolo zničených 15 tisíc domácností. Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike (ELCA) okamžite dala k dispozícii na pomoc týmto postihnutým 50 tisíc USD. Pomoc pôjde priamo na miesto cez tri partnerské organizácie. (www.elca.org)

GAW pomáha cirkvi v Conception – Čile

Spolok Gustava Adolfa so sídlom v Lipsku poskytuje okamžitú pomoc 10 tisíc  € ev. lut. cirkevnému zboru v pobrežnom čilskom meste Conception, ktorý bol zemetrasením silne poškodený. Medzitým dostalo ústredie GAW správy od pastorov z Conception a okolia. Pastor Hector Carillo, bývalý farár v Coronel pri Conception oznamuje:"Alicia mobilom oznámila, že všetko stratili. Na fare v Coronel sa prevalil strop.Nieto vody, svetla. Všetci majú strach z prepadov a vlámaní. Nieto potravín. Supermarkt bol vyrabovaný a podpálený. Alicia s deťmi spí vonku. Ľudia sa zo strachu pred morom stiahli na kopce.Coronel je izolované. Ani bezpečnostné sily sa tam neodvážia. " Oscar Sanchueza,...