GAW pomáha cirkvi v Conception – Čile

Spolok Gustava Adolfa so sídlom v Lipsku poskytuje okamžitú pomoc 10 tisíc  € ev. lut. cirkevnému zboru v pobrežnom čilskom meste Conception, ktorý bol zemetrasením silne poškodený. Medzitým dostalo ústredie GAW správy od pastorov z Conception a okolia. Pastor Hector Carillo, bývalý farár v Coronel pri Conception oznamuje:"Alicia mobilom oznámila, že všetko stratili. Na fare v Coronel sa prevalil strop.Nieto vody, svetla. Všetci majú strach z prepadov a vlámaní. Nieto potravín. Supermarkt bol vyrabovaný a podpálený. Alicia s deťmi spí vonku. Ľudia sa zo strachu pred morom stiahli na kopce.Coronel je izolované. Ani bezpečnostné sily sa tam neodvážia. "

Oscar Sanchueza, pastor v Conception podáva správu, že situácia je chaotická. "Veľká časť mesta je zničená. V Chiguayinte niektoré rodiny našli prístrešok v kostole.Stratili všetko. Ako to vyzerá v Hualpen, ešte neviem. Prešlo tadiaľ cunami. Bývam vonku, byt bol totálne zničený. Začína pršať. Medzitým Ev. lut. cirkev v Čile zaznamenáva škody na svojich zariadeniach v hl. meste. Gloria Rojas, prezidentka cirkvi, oznamuje:" V škôlke El Sembrador sa prepadli múry. Niektoré zborové domy hrozia zrútením. Takmer všetky budovy utrpeli prinajmenšom menšie alebo stredné poškodenia.Konkrétne ocenenie výšky škôd ešte nemáme.Rolando Holtz, biskup Luteránskej cirkvi v Čile oznamuje, že škody na kostole vo Valparaiso sú vo výške 20 tisíc €.

P.s. V Čile existujú tri luteránske cirkevné telesá: 1. Iglesia Evangelica Luterana en Chile (IELCH) , 3 členov, 9 zborov, prezidentka : pastorka Gloria Rojas Vargas.2. Iglesia Luterana en Chile (ILCH), 13.700 členov, 10 zborov, biskup: Rolando Holtz 3. Iglesia Luterana Confessional en Chile 135 členov v jednom zbore s jednym pastorom ,členka ILC.

/www.gustav-adolf-werk.de/ 

Komentovať