100 rokov Fondu cisárovnej Augusty Viktórie v Jeruzaleme

100 rokov vyvíja v Jeruzaleme činnosť Fond cisárovnej Augusty Viktórie. Fond zriadil na Olivovom vrchu nemocnicu, ktorá od skončenia britského mandátu vo Svätej zemi je pod správou SLZ. Roku 1990 otvoril Fond na pozemku Centrum pre pútnikov a stretávania. Ročne ho navštívia desaťtisíce osôb. Umožňuje aj kontakty medzi arabskými a židovskými obyvateľmi Izraela. Základ pod nemocnicu položili v r. 1907 a o tri roky bol celý komplex aj s chrámom posvätené a odovzdané do užívania. Veža ev. chrámu Nanebovstúpenia Pána je dominantou Jeruzalema. Augusta Viktória bola nemeckou cisárovnou a pruskou kráľovnou (1858-1921). Jej manžel, nemecký cisár Viliam II. (1858-1941) pri ceste do Svätej zeme na prosbu tamojších nemeckých kolonistov zakúpil pozemky a zriadil Fond nesúci meno cisárovnej.

(www.idea.de)

Komentovať