Evanjelická vytrvalosť

Biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberska Frank O.July vykonal trojdňovú návštevu Evanjelickej cirkvi v Gruzínsku. Príležitosť pre túto návštevu bolo desaťročné jubileum existencie Diakonického diela tamojšej lut. cirkvi. Návšteva sa konala v čase od 19. do 21. septembra t.r. Po vykonaní okružnej prehliadky diakonického domu J.B.Salteta ,kde sa nachádzajú diakonické zariadenia, bol biskup dojatý láskou a rozsahom pomoci,ktorú tam preukazujú. Diakoniu založila a vedie pani Christiane Hummel, vdova po nebohom biskupovi tejto cirkvi. Spolu 12 pracovníkov a pracovníčiek poskytuje lekársku a opatrovateľskú  pomoc ubytovaným obyvateľom domova. Okrem toho zariadenie poskytuje asi 120 ďalším starým ľuďom raz denne teplé jedlo. Nemecký vyslanec v Gruzínsku poďakoval lut. cirkvi za túto prácu a vyjadril, že vyslanectvo diakoniu bude podporovať aj v budúcnosti. Biskup July zdôraznil tesnú spoluprácu a partnerstvo Württemberskej cirkvi s touto malou lut. cirkvou, ktorá má iba sedem cirkevných zborov, z nich sa  jeden nachádza  v Abcházsku, takže terajší biskup cirkvi H.J. Kinderlen ho nemôže zaopatrovať.

(www.elk-wue.de)

Komentovať