Konfirmandi v akcii

V sobotu 25. septembra t.r. sa konfirmandi zo seniorátu Friesland- Wilhelmshaven Oldenburskej ev. cirkvi zišli na Pochode nádeje pre Angolu. Cieľom bolo prejsť 8 km trasu. Akcie sa  zúčastnilo do 400 mladých. Pred akciou vyzbierali u susedov a príbuzných peniaze na pomoc hladujúcim v Angole v rámci ev. projektu pomoci "Chlieb pre svet". Mladí odovzdali 6.322,76 €. Biskup tejto cirkvi Jan Janssen im poďakoval a povedal." Pochodujete za týchto ľudí a proti hladu, ktorým trpí vo svete ešte tak mnoho ľudí." Táto akcia mladých vyplynula ako odozva na preberanú tému v minulých týždňoch s názvom "Jeden svet."

(www.kirche-oldenburg.de)

Komentovať