60 miliónov šv. korún ročne poskytla Diakonia ŠC

Diakonia Švédskej cirkvi pomohla vlani núdznym vo Švédsku sumou 60 miliónov šv. korún. Diakonia pomáha ľuďom v kríze, biede a utrpení. Pracovníci diakonie navštevujú najmä starých a chorých, no pribúdajú aj nové skupiny: osamotené matky či otcovia, mladí dospelí, migranti a ľudia s postihnutím. Cirkev cez diakoniu pomáha ľuďom,ktorí prepadli v sociálnej sieti. Vykrýva a dopĺňa diery štátnej sociálnej siete.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať