Výzva arcibiskupa ELKRAS A. Kruseho k teroristickým útokom v metre

Drahí bratia a sestry! Opäť nás postihlo nešťastie, jedno z mnohých strašných nešťastí za posledné mesiace, ktoré otriaslo svetom. V deň Veľkého týždňa,kedy veriaci v kostoloch prednášajú Bohu svoje modlitby a rozmýšľajú o Jeho smrti za ľudské hriechy. Ľudia,ktorí stratili vieru v drahocennosť ľudského života, v dobrotu a milosrdenstvo, vykonali tento zločin a spôsobili bôľ mnohým nevinným obetiam a ich rodinám a blízkym.  Smútime spolu s nimi a pokorne prosíme Pána, aby ochránil ľudí od takýchto nebezpečenstiev a skúšok, prosíme o vyliečenie zranených a zahojenie duší, o skrotenie hnevu a žiaľu. Nech Pán poteší váš smútok a zaženie váš žiaľ.  Cirkevné zbory ELKRAS sa modlia za obete...

Sviatky Veľkého týždňa 2010 v niektorých TV

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne služieb Božích, uvádzam prehľad niektorých TV staníc, ktoré vysielajú protestantské služby Božie. Zelený štvrtok – 1. apríla: Bavorská televízia (BR) o 19.00 hodine ev. SLB z kostola St. Lorenz v Norimbergu  Veľký piatok: STV2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Košiciach, Mlynská ulica                     ČT2 o  18.00 hod. SLB z modlitebne CB v Brne                     M1 o 18.00 hod. reformované SLB z Budapešti                     ORF2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Ruste                     ARD o 10.00 hod. SLB z ev. kostola Sv.Mikuláša vo Flensburgu   Biela sobota BR o 21.55 hod. Noc...

Meno nad každé meno

                                     Meno nad každé meno   Fil 2, 5-11:“Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj v Kristu Ježiši, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno...

Veľkonočná vigília vo Sv. Jure

Na sviatok Resurectio Domini (Vzkriesenie Pánovo) sa v kaplnke na evanjelickom cintoríne vo Sv. Jure (Prostredná ulica) uskutoční veľkonočná "vigília" so začiatkom o 5.00 hod. Slávnostné SLB počas sviatkov sú nasledovné:  Zelený štvrtok: 17.00 – SLB so spoveďou a Večerou Pánovou Veľký piatok: 9.30 – Pašiové SLB Biela Sobota: 17.00 – Večerné SLB 1. slávnosť veľkonočná: 5.00 – "vigília" a 9.30 slávnostné SLB s Večerou Pánovou 2. slávnosť veľkonočná: 9.30 – SLB   Všetci sú srdečne pozvaní. (Besiedka bude aj počas sviatkov)   Ľ. Batka, ml.

Prístup k milosti

                                     Prístup k milosti R 5,1-5: “Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nielen to, ale súženiami sa chválime, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach, skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“. Amen.             Milí bratia a sestry...

Pôstne čítanie PAŠIÍ.

 Drahí bratia a sestry.  Chcela by som poznať váš názor na "Čítanie Pašií v pôste", t.j. evanjelíckej tradícií.  Nie aby ste mi zlé rozumeli, nenamietam nič voči opisu a pripomínaniu utrpenia, ukrížovania a smrti Pána Ježiša.  Chcem len podotknúť, či ma byť táto časť "čítania pášií" aplikovaná do hlavných Služieb Božích.   Poznám členov zboru, ktorí nemajú chuť ísť do kostola, pretože sa čítajú pášie. Vraj je to také, nezáživné a  nudné. Chcem poznať váš názor, ako to vnímate vy? Málo by sa  "s týmto obradom " niečo úrobiť, zmeniť ?  Ako to vnímate vy ?

Týždeň v Taizé

…prežiť týždeň v spoločenstve, v modlitbe, pri speve a rozjímaní… …spolu so stovkami mladých z celého sveta …stať sa kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny…     Pridaj sa aj ty, získaš skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými, ktorá prinesie týždeň plný radosti, dôvery, pokoja a nových priateľov…   Cena: 100€ (za cestu – nezahŕňa poistenie) + príspevok na ubytovanie a stravu v Taizé: 28-49€ / týždeň – účastníci do 29 rokov 56-119€ / týždeň – účastníci nad 29 rokov Doprava: autobus z Bratislavy Uzávierka prihlášok: 16.júna Kontakt: Jaro, Tomáš, Luciataize.bus@gmail.com Informácie o Taizé: www.taize.fr/sk     Cesta je...

Jubileum významného nemeckého teológa

Jeden z najprofilovanejších konzervatívnych luteránov v Bavorsku, farár Wolfhart Schlichting sa 18.marca t.r. dožil 70 rokov. Promovaný teológ deväť rokov bol členom synody Bavorskej lut. cirkvi a v r. 1985 – 1991 bol členom synody EKD. Roku 1989 bol spoluzakladateľom Pracovného kruhu vyznávajúcich kresťanov (ABC).Ako jeho hovorca slúžil 15 rokov. V rokoch 1989- 2004 bol aj predsedom "Spoločnosti pre vnútornú a vonkajšiu misiu v zmysle luteránskej cirkvi" so sídlom v Neuendettelsau pri Norimberku. Hlavným povolaním Schlichtinga bolo miesto študentského farára v Rezne (1975-1986). Následne štyri roky bol duchovným poradcom komunity Kristovo bratstvo vo Felkensteine. Nakoniec bol zborovým farárom v Augsburgu...

Premiérov syn vyhral kvíz v znalosti SZ

Syn izraelského premiéra Benjamina Netanjahu sa ukázal ako dobrý znalec Starého zákona. 16. marca vyhral  15-ročný Avner Netanjahu finále národnej mládežníckej súťaže. Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 12 tisíc osôb. Chlapec hebrejskú Starú zmluvu čítaval so svojim starým otcom. Sám premiér sa priznal, že on by správne vedel zodpovedať iba na dve otázky. Finále s 12 účastníkmi sa konalo na severe Izraela v Kiriat Schmona a otázky sa týkali Jeruzalema. Súťaž po 47. raz organizovalo Ministerstvo výchovy Izraela. /www.idea.de/

Znovu napadli kresťanov v Nigérii

Nový masaker moslimov na kresťanov v Nigérii sa odohral po desiatich dňoch, kedy moslimskí nomádi  pri prepade kresťanských dedín zabili takmer 500 kresťanov.Pri novom masakri zabili 13 kresťanov, medzi nimi ženy a deti. Tak pri prvom aj pri druhom zabijáci kričali heslo:"Allah je veľký!" .Kresťania sa sťažujú, že bezpečnostné sily zasahujú príliš pozde. Nigéria je na severe  moslimská,kým juh je prevažne kresťanský. Napätia prerastajú do konfliktov. Doteraz pri nich zomrelo 3 tisíc osôb. /www.idea.de/