GAW pomáha cirkvi v Conception – Čile

Spolok Gustava Adolfa so sídlom v Lipsku poskytuje okamžitú pomoc 10 tisíc  € ev. lut. cirkevnému zboru v pobrežnom čilskom meste Conception, ktorý bol zemetrasením silne poškodený. Medzitým dostalo ústredie GAW správy od pastorov z Conception a okolia. Pastor Hector Carillo, bývalý farár v Coronel pri Conception oznamuje:"Alicia mobilom oznámila, že všetko stratili. Na fare v Coronel sa prevalil strop.Nieto vody, svetla. Všetci majú strach z prepadov a vlámaní. Nieto potravín. Supermarkt bol vyrabovaný a podpálený. Alicia s deťmi spí vonku. Ľudia sa zo strachu pred morom stiahli na kopce.Coronel je izolované. Ani bezpečnostné sily sa tam neodvážia. " Oscar Sanchueza,...

Poézia ženy na materskej

Na materskej tretím rokom  cítim sa byť už otrokom.  Každé ráno pripravená,  že ma čaká dáka zmena,  ale večer s hrôzou zistím,  že to bol deň zas ten istý:  Plienky, hračky, kašičky  a dve zlaté detičky.    Starší o pol šiestej vstáva,  pyžamko si dole dáva.  Do práce sa s tatom strojí,  ten sa toho právom bojí:  "Nemôžeš ísť so mnou zlatko,  veľa roboty má tatko.  Mamička má času more,  pozri sa, už vstala hore!"    Ja strapatá, pomalá,  nočnú som zas ťahala,  lebo malý nechcel spať,  iba cicík cumľovať.  Manžel zdrhá: "Láska idem.  Navar niečo, hladný prídem!"  Tak bez...

Generálny tajomník SRC ku zemetraseniu v Čile

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Rev. Olav Fykse Tveit vyjadril čílskemu ľudu sústrasť v súvislosti so sobotným a nedeľným zemetrasením na pobreží stredného Čile. V liste prezidentke Chile p. Michelle Bacheletovej píše: "V mene SRC chcem vyjadriť hlbokú solidaritu vám, príbuzným a priateľom obetí a čílskeho ľudu.SRC povzbudzuje cirkvi, aby zorganizovali bdenia a špeciálne bohoslužby, na ktorých by prednášali modlitby k Bohu. Žalmista píše: Boh je naše útočisko a bezpečie, aj keď by sa zem pohla a zatriasla.(18,8)" Tveit vyzýva členske cirkvi SRC vo svete k modlitbám za ľudí v Čile, aby sa zotavili zo zemetrasenia. Podľa údajov čílskej vlády asi pol...

Vedúci SELC a LCMS USA rokovali o spoločenstve oltára a kancľa

Vedúci predstavitelia Sibírskej ev. lut. cirkvi (SELC) z Ruska a Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS) z USA koncom januára t.r. viedli rokovania v St.Luis o ceste, ktorá by viedla ku spoločenstvu oltára a kancľa medzi oboma cirkvami. Za SELC bol prítomný jej biskup Vsevolod Lytkin a rektor teologického seminára SELC v Novosibírsku Alexej Strelcov. LCMS zastupovali:  S. Nafzger, vedúci pracovník, R.Hartwig, tajomník Synody, J.Braunersreuther,asistent prezidenta Synody, J.Lehenbauer, riaditeľ z výboru pre teológiu a vzťahy cirkví, T.Zehnder, riaditeľ výboru pre misijnú službu v zahraničí, D.Mattsson, riaditeľ toho istého výboru a A.Collver, výbor pre humanitnú pomocnú službu. Prezident LCMS G.Kieschnick pre kolíziu v...

Ako unikneme

    Keď si kúpime nejakú vec, tak nám dajú aj návod na použitie. Výrobca reklamáciu uznáva len v prípade že narábame podľa pokynov. Ak sme návod ignorovali, tak nám reklamáciu neuznajú. Ja by som chcel písať o Božom Slove a o  Jeho pokynoch. Písané  je tým ktorí v neho veria. Čítajú ho aj ateisti, vedci, ba aj politici. Pre všetkých platí isté prvidlo: Kto sa Božej pravdy dotkol, musí za svoj neposluch musieť zodpovedať. V tomto prípade to nebude reklamacia, ale niečo omnoho horšie. Týka sa to večného trestu.     Pisateľ epištole Židom na začiatku druhej kapitoly píše:"Práve preto tým viac,...

Hymna lásky

    1 K 13,1-13:        Keďže sa začali  zimné olympijské hry vo Vancouveri, mnoho ľudí bude s napätím očakávať na rôzne zápolenia a ich výsledky. Víťazov budú  dekorovať medailami a na ich počesť, i na počesť ich krajiny zazneje aj národná hymna. Hymna je prvá pieseň každej krajiny, je jej symbolom a  znakom.      O  prvých generáciach kresťanov sa pohania vyjadrovali bez rešpektu a akejkoľvek úcty. Okrem iných výhrad a rôznych ohováraní hovorili, že „spievajú hymny na počesť skéhosi mŕtveho Chresta“ . V tomto bode sme sa  dodnes nezmenili. Každé naše SLB sú znova a znova...

Jantzen je biskupským vikárom

Služobne najstaršieho krajinského superintendenta Hannoverskej cirkvi , 64 ročného lueneburgského superintendenta Hansa Hermanna Jantzena zvolil cirkevný senát za biskupského vikára tejto najväčšej ev. krajinskej cirkvi v Nemecku. Okrem pár výnimiek  má všetky práva a povinnosti ako biskup. /www.epd.de/

Kässmanová rezignovala

Tento týždeň M. Kässmannová rezignovala zo všetkých cirkevných funkcií ,t.j. hlavne z predsedníčky Rady EKD a súčasne krajinskej biskupky Hannoverskej ev. cirkvi. Urobila tak v dôsledku zistenia prokuratúry, že v sobotu v noci viedla svoje  služobné auto pod vplyvom alkoholu – namerali jej 1.54 promile v krvi. V stredu popoludní v Hannoveri vyhlásila, že urobila "ťažkú chybu", ktorú hlboko ľutuje. Na prechodný čas sa úradu predsedu Rady EKD ujme terajší podpredseda – prézes Porýnskej ev. cirkvi Nikolaus Schneider. Nové voľby sa budú konať počas zasadnutia synody v novembri. 51-ročná teologička bola 10 rokov v úrade biskupky. Až do nových volieb biskupa...