Kaplánske skúšky a ordinácia

Prečítajte správu na www.ecav.sk o kaplánskych skúškach, zložení  skúšobnej komisie a mená úspešných absolventov. Splnili podmienku pre ordináciu za novokňazov, ktorá bude 30. júla v ev. kostole v Púchove. Slávnosť bude v priamom prenose vysielať STV 2.

3 Komentáre k “Kaplánske skúšky a ordinácia

  1. kantor

   …a želám nech vám všetkým Pán požehnáva vašu prácu nad zverenými ovcami. Veďte ich ku Kristu a nie od Neho, zväčšujte svoje ,,stádo,, , nech aj vďaka vám v moci Ducha Svätého pribúda spasených. A samozrejme želám pevné nervy, sebazaprenie a výdrž, keď prídu ťažšie časy.  Buďte pomocou ľuďom, cirkvi…A nezabúdajte, že farár nemá prácu, ale poslanie, nemá úradné hodiny, ale má byť vždy k dispozícii ľuďom ktorí potrebujú duchovnú či inú pomoc. Ste tu pre ľudí a preto je vaša práca veľmi dôležitá. Nebojte sa, Pán vám to všetko mnohonásobne vynahradí a neopustíí z vás nikoho, ak vy neopustíte Jeho. 

   Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. J 15/16

   1. datatip

    a teším sa na priamy prenos. Z citátom kantora sa dá len a len súhlasiť : Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. J 15/16

Komentovať