Evanjelické služby Božie v rádiách

V nedeľu 24. júla 2011 bude Slovenský rozhlas vysielať evanjelické služby Božie z kostola v Myjave so začiatkom o 9.30 hodine.

Tú istú nedeľu o 9.00 hodine bude Český rozhlas 2 Praha vysielať v priamom prenose ev.a.v. služby Božie z chrámu sv. Michala v Prahe. Liturguje farárka Jana Gregerová, káže diakon Dominik Žbánek.

Komentovať