V Lotyšsku vlani najviac manželstiev uzavreli katolíci a evanjelici

Podľa oznámenia Ministerstva spravodlivosti Lotyšska v roku 2014 v Lotyšsku najviac manželstiev uzavreli v rím. katolíckej cirkvi – 985, na druhom mieste boli evanjelici a. v. –  889, hoci tu čísla nie sú úplné, lebo z celkového počtu cirkevných zborov 286 chýba hlásenie z 54 zborov. Za nimi nasledujú : pravoslávni – 195, baptisti – 119, adventisti – 13, metodisti – 6, staroverci  (pravoslávni starého obradu) – 3.

Štúr – 160 rokov od úmrtia

V časopise ŽIVENA, ročník VII, január 1916 pravdivo o Ľudovítovi Štúrovi píše Vajanský [pri príležitosti stého výročia narodenia]: „Veď sú diela a zjavy, ktorými ani najživšie slovo, ani najsonórnejší tón, ani najjasnejší blesk zovnútorný nedodá významu, ak sme ich len vnútorne pochopili, v duši uvážili, v srdci precítili. Sú duchovia, ktorí vládnu nami, naším vnútorným svetom, našimi mysľami, citmi, nádejami, tak že bez nich boli by sme živými mŕtvolami a netrebnou massou hmoty, korisťou červov. Sú duchovia, ktorí ako slnko prírodu, tak prenikajú našu duchovnú osnovu, osvetľujú, zahrievajú a oplodňujú. Štúr patrí k vysokej ekklesii takých duchov. Iniciátor, tvorivý genij,...

Dvojaké kresťanstvo

V živote nášho Pána má utrpenie zvláštne miesto. A začína sa v Jeho živote veľmi zavčasu. Už hneď po narodení v Betleheme musia s Ním rodičia utekať do ďalekej cudziny. Ale prv než sa to stalo, keď bol ešte útlym dieťatkom, starý Simeon o Ňom prorokoval. „Hľa, tento je ustanovený na znamenie, ktorému sa bude protirečiť.“ Celý Jeho život sa stal protirečením. Bol zhora a nehodil sa nielen do zmýšľania sveta, ale ani do nábožne zmýšľajúceho Izraela. Ale nám je jasné, že Pánovo utrpenie v užšom zmysle sa začalo až vtedy, keď Mária v Betánii Mu vykonala predpohrebné pomazanie Jeho...

LCMS z USA vyslala nových misionárov

Luteránska cirkev Misurskej synody v USA  (LCMS) pripravila na dvojtýždňovom sústredení v St. Louis pracovníkov pre misiu v celom svete. Na záver stretnutia v kaplnke Medzinárodného strediska v St. Louis boli 11. marca 2016  služby Božie s vyslaním. Kázeň založenú na Ev. Jn 6,1-15 o lovení povedal  Rev. James Krikawa , regionálny riaditeľ pre Euráziu. Noví misionári boli vyškolení najmä v týchto oblastiach: zdravotníctvo, adaptácia v nerodinnej kultúre, misiológia, cirkevné pomery, komunikácia a rozvoj podpornej siete. Posilnení Božím slovom a osobným požehnaním budú misionári pracovať napr. v Česku, Etiópii, Paname, Južnej Kórei a iných krajinách. (www.lcms.org)

Deň samopašnosti…

  „Hej štrnásty marec, deň samostatnosti…“- takto sa začínala školská óda na Hitlerov diktát Slovensku v r.1939. Pri treťom výročí vzniku druhého Slovenského štátu spustila malá recitátorka na obecnej slávnosti svojskú, ale v podstate pravdivejšiu verziu tejto básničky: „Hej štrnásty marec, deň SAMOPAŠNOSTI…“. Zarazená smiechom publika, hľadala oporu u pána učiteľa, ale ani on sa nemohol zdržať smiechu. Smiešne by to aj bolo, keby to nebolo do plaču. Najskôr preto, že slovenskí neslobodní murári tohto štátu zabudli na fakt, že v skutočnosti nešlo o prvý Slovenský štát v 20.storočí. Prvenstvo totiž drží Maďarmi vyhlásená SLOVENSKÁ REPUBLIKA RÁD. Tá bola boľševického razenia naprojektovaná Moskvou. Slovenský štát naprojektoval...

Rainer Stahl odchádza z funkcie generálneho tajomníka Spolku Martina Luthera

11. marca 2016 sa v Neustädter Kirche v Erlangene konali služby Božie, na ktorých bola rozlúčka s odchádzajúcim do dôchodku  gen. tajomníkom Spolku M. Luthera v Erlangene R. Stahlom. Funkciu zastával 18 rokov. Na bohoslužbách boli hostia z  evanjelických cirkví, ktorým Spolok najviac pomáha: Česka, Slovenska, Poľska, Litvy, Estónska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Rakúska, Holandska a európskej časti Ruska. Jeho nástupca, Michael Huebner, farár z Hannoveru, nastúpi do úradu 1. apríla t.r. (www.martin-luther-bund.de)

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k voľbám 2016

Slovo Božie a Symbolické knihy ECAV nás učia, že kresťania majú mať v úcte svetskú vrchnosť. Výsledok parlamentných volieb 2016 však vyvoláva aj značné znepokojenie. Očakávame, že vrchnosť, ktorá vzíde z týchto volieb, sa nebude protiviť Božiemu slovu a že bude humánna. Tak, ako sme sa už niekoľkokrát vyjadrili, cirkev a kresťan majú kriticky vnímať a konštruktívne reagovať na všetko, čo je vo svetskej sfére v rozpore s kresťanským učením, teda aj prejavy rasizmu, etnická či triedna nenávisť alebo popieranie holokaustu. Dúfame, že nová vláda bude mať priority v tých oblastiach, ktoré občanov najviac trápia, že jej program bude sociálne...

Smrtná nedeľa

Smrtná nedeľa – presnejšie nedeľa súdu /JUDICA/ pripomína dôležitú udalosť z Ježišovho života: Židovská veľrada na tajnom rokovaní odsúdila Ježiša na smrť. Skôr, ako bol internovaný a vypočutý, bolo o Jeho údele rozhodnuté. Ostatné už bolo iba vecou technického pokračovania. S týmto rozhodnutím najvyššieho Židovského grémia sa spája dodnes jeden z najväčších omylov ľudstva. Spočíva v tom, že za smrťou Božieho Syna stojí iba hriech Židov. Prinajmenšom ich vtedajšej politicko-náboženskej reprezentácie, neraz však prenesený na všetkých, ktorí ovplyvnení jej rozhodnutím pred prokurátorom Pilátom volali a žiadali :Ukrižuj Ho! Tento súd a jeho vymáhanie aklamáciou vtedajšieho pokolenia dodnes rozširujú mnohí na...