Symboly v našej cirkvi

Symboly v kresťanstve sú staré ako kresťanstvo samo. I naša cirkev používa symboly, niekedy by možno mohla i viac. V tomto úvode k pripravovanému “seriálu” o kresťanských symboloch sa pokúsim načrtnúť, že vedomým a na Krista orientovaným využívaním symboliky sa môžeme v duchovnom živote veľmi obohatiť. Mohlo by sa namietať, že v prípade používania symbolov v priestore cirkvi hrozí nebezpečenstvo, že že sa zabudne na pôvodný význam symbolu a ten sa používa len ako akýsi amulet. Iste, vyprázdnený symbol neznamená celkom nič. Len akýsi pekný obal, rekvizitu. Keď však vieme, že symbol nás na niečo odkazuje, v našom prípade na...

Svätý Pastier

Svätý Pastier Žd 13, 20-21: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen”. Haleluja Bratia a sestry v Kristu, Pánovi! Na trhu práce v našej krajine panuje zvláštna situácia. Na úradoch práce je evidovaných vyše 13% nezmestnaných. Ak sa však stane, že nejaká zahraničná, alebo domáca firma otvára nejakú výrobu, alebo prevádzku, zrazu zisťuje, že: “niet ľudí”. Totiž, že niet kvalifikovaných...

Zdroj novej sily

Zdroj novej sily Iz 40, 26- 31: “ Zdvihnite vozvýš svoje oči a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom; pred Premocným a Presilným nechýba ani jeden. (27) Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? (28) Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť.(29) Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. (30) Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. (31) Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu,...

Hľadáme dobroboľníkov na preklad článkov – NEM/ANG

Hľadáme dobrovoľníka, na preklad zaujímavých článkov z nemčiny a angličtiny. Osobnostné predpoklady: – ovládanie pravopysu slovenského – znalosť nemeckého jazyka a anglického jazyka – schopnosť dotiahnuť prácu do konca a dodržať termín – ochota pracovať ako dobrovoľník pre dobro tohoto portálu a evanjelikov a.v. na Slovensku Články máme vybraté a chceme ich uvereniť na tomto portáli. Sú to teologické texty v rozsahu 2-4 strán písané populárnym štýlom – žiadne vedecké štúdie, .t.j. nenáročný jazyk. Ak sa chceš do niečoho zmysluplného zapojiť, napíš. marek zavináč evanjelik.sk

Luther zdraví Sviatok práce a Máj, lásky čas

Každý chce mať bohatstvo, silu a pôžitok, ale nie prácu Celý svet je tak založený, že keď sa človek môže vyhnúť práci, tak sa jej vyhne a napriek tomu chce svoj podiel na pôžitku. Ako vraví pohanský básnik: Je typické pre všetkých ľudí prikláňať sa od práce k pôžitku. Všetci ľudia majú radi slávu, bohatstvo. Každý chce vyniknúť vo svete a usiluje sa o prominentú pozíciu. Ale keď sa tam dostanú a pocítia tú prácu a starosti, ktoré to zo sebou prináša, stávajú sa hneď znechutení a nepokračujú ďalej. Pretože nehľadali nič iné, len svoje potešenie a pohodu. Podobne ako...