Podivuhodný voz Boží v Senici

Jedno z mnohých literárnych diel Štefana Pilárika / Currus Jehovae mirabilis/ obsahujúce vlastný životopis tohoto významného evan.a.v.farára v 17.st. / + 8.2.1693 vo vyhnanstve v Nemecku/, včera, v 11.nedeľu po Sv.Tr. 1.septembra , prednieslo v hodobno-dramatickom spracovaní Záhorácke divadlo zo Senice v evanjelickom kostole. Spoznať samotné dielo , jeho autora i dobu je nepochybne veľmi dôležité. Osobnosť a dielo Štefana Pilárika je zapísané zlatými písmenami v živote ev.cirkvi i v slovenskej literatúre. Pre CZ Senicu, Myjavský seniorát, ako zostávajúcu časť niekedy veľkého a slávneho brančsko-plaveckého seniorátu, ktorého bol Š.Pilárok aj seniorom je to vec zásadná a významná. Bolo by veľkou...

Ježiš a žena Samaritánka

Ježiš a žena Samaritánka J 4, 19- 26: “Žena mu povedala: Vidím, Pane, že si prorok. (20) Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vyhovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. (21) Odpovedal jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. (22) Vy vzývate, čo neznáte; my vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo Židov. (23) Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctiteli budú vzývať Otca v duchu a v pravde.; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. (24) Boh je duch...

Hľadači pokladov

Hľadači pokladov Mt 13, 44- 46: “Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; (46) keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Bohumilí kresťania! Len málo ľudí na svete ako svoje povolanie, či zamestnanie uvádza: hľadač pokladov. Na druhej strane by bol každý človek rád, keby nejaký väčší, či menší poklad našiel a tajne dúfa, že sa mu to možno raz podarí. Alebo chce nájsť aspoň nejakú cennú...