Svetlo do tmy

                                                       Svetlo do tmy    Jak v Betleheme, tak i u nás, Pane, naroď sa, naroď, láska prečistá! Nech jasné svetlo pravdy Tvojej vzplanie…  stojíme opäť- kol Tvojho ohnišťa. Tak spoznáme – i naši milovaní, že hradby naše len tak obstoja… Ó, vitaj, vitaj i dnes medzi nami, Predivný radca, Knieža pokoja! Amen (M.R.)   Iz 9, 1-6:” Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo, nad tými ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo....

Pre inšpiráciu a stíšenie

 Svetozár Hurban Vajanský: Milým Vianociam.   Vás ospevujú toľké veky, z vás žije vlastne zimná skazka a každoročne opreteky vám hymnu nôti drobná cháska. Sám neznaboh sa zbožne tvári a zapaľuje voskovice, a radosť z neho čudná žiari a rozohrieva tupé líce!   A vždy ste svieže, vždy ste nové, i staré srdce tíško mladne, veď rozpomienka mocne zove až v detstva nášho chvíle ladné… Tak mnohé v svete zunuje sa, ľud novoty len búrno žiada: vám v ústrety však ticho plesá a staré zvyky srdcom hľadá.   To bájna sila pravdy večnej len sama volá, prosí, núti, a z...

Chanuka – židovské Vianoce?

                                                   Chanuka – židovské Vianoce?          Príležitostne sa tak hovorí, pretože sviatok Chanuka pripadá na 25.kisleva a tak na advent. Slávi sa so zvláštou radosťou ako “sviatok svetiel”  a navonok to pripomína  štyri sviece adventu. Tu však podobnosť končí. Chanuka je u Židov sviatok posvätenia chrámu.    V 1.knihe Makabejskej (4, 36- 61) o tom čítame:  ”… (48) Vystavali svätyňu a vnútro chrámu a nádvoria posvätili. (49) Zhotovili nové posvätné nádoby, do svätyne vniesli svietnik, oltár...

Imrich Vaško: Milan Rúfus

Imrich Vaško: Milan Rúfus    "V r.2007 vyšla vo vydvateľstve Slovenský spisovateľ nová zbierka básní, ktorú Milan Rúfus uviedol jednoduchými slovami:" Tieto verše sú pokračovaním mojej výpovede v knihe Báseň a čas" Knihu ilustroval Ivan Pavle. V r.2OO8 vyšla knižka pre deti: Anjeličku môj strážničku. – 11.januára 2009 básnik M. Rúfus zomrel. Rozlúčka za účasti tisícov priaznivcov sa konala vo Veľkom evanjelickom chráme v Bratislave, pohreb v Závažnej Porube. Rozlúčka aj pohreb sa uskutočnili bez spoluúčasti štátu. Manželka Magda potvrdila, že jej takúto možnosť z oficiálnych miest nikto neponúkol. Posmrtne vyšla posledná zbierka M.Rúfusa Ako stopy v snehu, opäť s...

Vianočný vinš

 Vianočný vinš   Vianočný vinš si prizval koledu: vraj pôjdu, kam ich oči povedú- hornatým krajom, šírou rovinou,  s tou tisícročia starou novinou, že časy sviatkov ľuďom nastali.  Dieťatko narodené v maštali svet požehnáva znova pokojom. Nech privíta ho každý po svojom, a nech mu lásku sveta popraje. Ako ono symbolom dobra je nech dobrá vôľa k nám si prisadne  a skutky naše nech sú príkladné, nech k našim  blížnym cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy návratu… Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody  a v dušiach našich dobrá pohoda nech v jasličkách to dieťa pohojdá.                  ...

Služby Božie v CZ Sobotište

                            SLUŽBY  BOŽIE  V  CZ  SOBOTIŠTE     Adventná večiereň- v utorok 20.12. –  o 18. 00 hod                                             Podbranč o 17.00  h     Detský vianočný večierok – v piatok 23.12.  o 17.00 h     Štedrý večer –    24. 12. –  o 17.00 h-  v Sobotišti                                    ...

Očakávanie radosti

                                                      Očakávanie radosti Lk 1,45-55: ”… A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. (46) Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána (47) a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, (48) že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, (49) pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno, (50) a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja z...

Václav Havel zomrel

 Pán života a smrti odvolal dnes -18.decembra 2011 z tejto časnosti do večnosti  Václava Havla, pána prezidenta ČSR a ČR, bojovníka za slobodu a demokraciu,  skutočnú osobnosť  a reprezentanta novembra 1989, mysliteľa a láskavého človeka.Získal si dôveru a obdiv mnohých z nás, pre jeho neutíchajúcu snahu plniť jeho životné krédo: Pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Ďakujeme Bohu za neho,  za to, že dokázal aj v politike  uplatniť ľudskosť , slušnosť a pokoru. Vyjadrujeme spolu s mnohými Slovákmi úprimnú sústrasť všetkým na druhej strane Moravy… Nech ho Pán príjme na milosť!              ...

Zlatica Oravcová: Doba spásy

              ZLATICA  ORAVCOVÁ: Doba spásy                Advent je svätých tajov doba             Advent je doba čakania            Keď odchádza a mizne zloba –             Advent je doba pokánia.               Na oltári už svieca svieti             A spieva pieseň detský chór.             Úprimná túžba vieru vznieti –             Lásky je plný duše dvor.  ...

Ľudo Kováč: Príď, Pane!…

                          ĽUDO KOVÁČ: Príď, Pane!…                           Adventné dni….                           túžby sú žhavé-                          a prosby k Tebe pnú sa, Pane-                          očakávame to blaho pravé                          a prosíme oň preoddane…                                               Ó, Príď!- už príď!                        a svojou mocou                        skoncuj so sveta                        zlostnou mocou!-                       Ó, príď! -Ó, príď –                      nech lásky žiara                      zamknuté srdcia pootvára!                         Adventné dni–                      túžby sú žhavé…                      uprostred sĺz a zloby sveta-                      čo v priepasti sa hriechu zmieta-                      v nej hviezdy padajú a hasnú                      my...