Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy

                                           Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy Žid 12, 5-12:      ”A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám zneje ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou a neklesaj, ked ťa tresce, (6) lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a švihá každého, koho prijíma za syna. (7) Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? (8) Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá a...

Vôľa k dobrému a ľudská sila

                                                          Vôľa k dobrému a ľudská sila R 7,14-25: ”Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale aj som telesný, predaný hriechu.(15) Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. (16) A keď konám čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. (17) A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. (18) Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva...

Prepodivné veci videli sme dnes

                                     Prepodivné veci videli sme dnes Lk 5,17-26  “Raz, keď učil, sedeli tam farizeji a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a júdskych mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval.(18) A hľa, mužovia niesli na nosidlách porazeného človeka a chceli ho vniesť a položiť pred Neho. (19) Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vyšli na dom, a spolu s nosidlami spustili ho otvorom strechy do prostriedku pred Ježiša. (20) Keď Ježiš videl ich...

Dom na skale

                                                                   Dom na skale Mt 7,24-27: ” A preto každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. (25) A prišiel príval, vyliali sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, a nepadol, lebo bol na skale založený. (26) A každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobný bude mužovi- bláznovi, ktorý si postavil dom...

Ja som pravý vínny kmeň

                                                      Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti J 15,1-5:            Bratia a sestry v PJK, milé deti a rodičia!            Pred štyrmi dňami sa skončil školský rok. Maturanti stredných škol o niečo skôr – a teraz už aj žiaci v nižších ročníkoch počnúc od  prvákov priniesli domov vysvedčenia. V tomto súvise ste si iste mnohí všimli zvláštnu iniciatívu policajtov na Slovensku, ktorí vyzvali rodičov, aby...

Oprava chrámu a oprava cirkvi

                                                     Oprava chrámu a oprava cirkvi 2 Kráľ 34,14-25,-29-33:                       Bratia a sestry v PJK!             Dnešní ľudia, najmä mladšia a stredná generácia sa skôr vyzná v kúpe aút, ako v duchovno-náboženských veciach. Pritom je časť ľudí, ktorí dávajú prednosť skôr výkonu motora a jeho kvalitám, ale iní zasa celkovému výzoru auta, jeho forme a celkovým jazdným vlastnostiam. Samozrejem, že nikto si...

Nedeľa otcov

 Nedeľa otcov 1Kráľ  3, 1- 15:          Bratia a sestry v PJK!          Pred týždňom sme slávili sviatok Svätej Trojice. Na tento sviatok  súčasne pripadol deň, ktorý sa len veľmi pomaly ujíma v našom prostredí a to: Deň otcov. Deň matiek sme už dávno prijali za svoj, ale deň otcov ?!  Málokto si ho pripomína. Tým sa však stále určitým spôsobom zabúda na úlohy muža – otca. Otca rodiny, ktorý má dávať správny vzor a príklad pre svoje deti. Všeobecne je u nás výchova detí prisudzovaná len žene. Školstvo je prefeminizované, ale čo je horšie, ...

Chvála Trojice

                                                          Chvála Trojice 1 M 1,1-2:                  ”Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. (2) Zem však bola beztvárna a pustá, tma bola nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vodami”. Amen                                      Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry  v PJK!        Svätíme dnes sviatok Svätej Trojice,...

Gratulácia br.gen.biskupovi M.Klátikovi

     Ako sme sa dozvedeli z posledného čísla EPST, br.biskupa Miloša Klátika zvolili do riadiaceho grémia SLZ. Na zasadnutí Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve , dňa 9.-14 .júna t.r.,  bol zvolený za predsedu novoutvoreného Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ.                               V mene čitateľov port.www.evanjelik.sk – srdečne blahoželáme!

Z JK games 011

 Láskam vašim kresťanským v Sobotišti oznamujeme, že 25.6. v  CZ KRAJNÉ sa uskutočnil 2. ročník JK Games 011-/www..jkgames.sk/ na ktorom sa zúčastnilo cca 230 mládežníkov z cirk.zborov MyS. Popri duchovnom programe – pod heslom : "najlepšia obrana je útok" a "nedaj sa"- (rozumej premôcť Zlému), účasníci súťažili v štyroch športových dsciplínach: futbal, volejbal, florbal a streetbal.         Mládež z CZ Sobotište súťažila v najsilnejšie obsadenej kategórii: futbal./ 9 družstiev/  Vo finále sobotištskí zvíťazili nad predchádzajúcimi víťazmi – družstvom z Častkova (2:0). Naviac, pomohli svojimi náhradníkmi k 3. miestu odhodlanému družstvu zo Senice. Srdečne blahoželáme.        Usporiadateľom ,...