Služby Božie na Branči – 2018

“Ako bolo na Branči”? – ozve sa občas otázka tých, ktorí z nejakého dôvodu v tomto roku na SLB neprišli. Odpovede bývajú všelijaké: Bolo dobre, – teplo, – tak ako vždy, menej ľudí ako bývalo,-  – fajn, ale brančský guláš už nebol, – aj Juraj Sarvaš bol… atp.

    

    Poďakujme organizátorom z domáceho CZ a všetkým, ktorí prišli do spoločenstva viery, ale aj všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k osobitnej atmosfére SLB. Konajú sa v deň štátneho i cirkevného sviatku Konštantína a Metoda ( sv.Cyrila a Metoda), pri pomníku evanj.martýrov a galejníkov zo 17.storočia, vo velebnom chráme Božej prírody. Na týchto SLB sa pravidelne pripomína aj pamiatka majstra Jána Husa, upáleného pre vernosť pravde, ktorú spoznal a obhajoval z Písma.

     Podľa programu mal mať kázeň dekan EBF, br. Milan Jurík, ale z dôvodu hospitalizácie ho zastúpil br. Ľubomír Turčan, riaditeľ Tranoscia.

Prítomným sa prihovoril aj br.gen.biskup ECAV Miloš Klátik, ktorý spolu s dištriktuálnym biskupom M.Krivdom boli na Branči vo svojich funkciach posledný krát.

     

    Pred časom som vedeniu našej cirkvi predostrel návrh pozývať na Branč aj zástupcu z Reformovanje evanj. cirkvi (kalvínskej). V tomto roku bol jej zástupcom prítomný Ján Semian, ktorý vo svojom teologicko dobre premyslenom príhovore vysoko ocenil prínos vierozvestov i vernosť martýrov.

      Milým oslovením bolo bezprostredné slovo br.zborového dozorcu Jána Sklenára slovenského CZ z Levertonu v Austrálii a svedectvo o tom, ako žijú ako si držia svje reč i vieru tamojší vysťahovalci najmä z Dolnej zeme.

   Za duchovných v silových zložkách – ktorú reprezentovala už tradične aj čestná stráž vojakov SA v dobových uniformách, sa prihovoril br. Marian Bodolló.

   Prítomní boli aj ďalší predstavitelia ECAV, Slavomír Hanuska za ZD ECAV, seniori MYS a Považského seniorátu, zástupcovia Tranoscia, viacerí duchovní i mnohé známe tváre dozorcov, presbyterov a iných služobníkov z cirkevných zborov.

     Vzhľadom k tomu, že SLB vysielal v priamom prenose Slov.rozhlas-Rádio Regina, mali SLB “dobrý spád” a prejavy nebli zbytočne rozvláčne.

    “Proglas” tradične recitoval br.Juraj Sarvaš. Vystúpili aj spevokoly: deti z MYS, výborný spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc a hudobná skupina Switch On z CZ Vrbovce.

     

   Počasie bolo prijateľné a nechýbalo ani tradične dobré pohostenie záskuskami a čajom. Aj tohtoročné bohoslužobné stretnutie ukázalo, že má svoj veľký zmysel a dobrú perspektívu aj do budúcnosti. 

    

     Jednako treba pripomenúť jeden vážny dlh a nedostatok – že dnešné SEM, obč.združenie, necíti potrebu prísť na Branč a pravidlne organizuje svoj vlastné akcie práve v tomto čase. Je jasné, že pri takomto prístupe nevyrástla generácia, ktorá by starých a starších na Branči dopĺňala a nahrádzala tých, ktorých si Pán povoláva k sebe.

       

       Bolo to však práve SEM v Podbranči, ktoré z vlastnej iniciatívy postavilo pomník na Branči, zadovážilo pamätnú tabuľu z bronzu a slávnostne ju osadilo dňa 3.septembra 1939 na pomník, aby sa tu stretávali aj ďalšie generácie  a pripomínali si vieru otcov. SEM- vtedy Sdruženie evanjelickej mládeže – dalo tak dobrý príklad a dnešní  (doživotne ?) zvolení funkcionári SEMu by sa mali nad sebou vážne zamyslieť.

  Takže ako bolo na Branči?  Fajn, ale možno trochu smutno…

                                        Ľubomír Batka st. 

3 Komentáre k “Služby Božie na Branči – 2018

 1. Mgr. Marian Sedláček

  Pozdravujem, brat Batka zo stretnutia mládeže v Lenke pri Tornali, práve začína večerný program, s vyznaním mnohých mladých, a v ďakou že sú tu spolu, a ďakujem Bohu, že SEM zorganizovalo celoslovenské stretnutie práve v dňoch 5 až 7. júla. To, že nie je problém zúčastniť sa tento rok oboch akcií, potvrdil svojou účasťou aj brat Bodolló, ktorý bol c Vami aj na Branči, a je tu aj s nami. Ale Vy mi tu chýbate! Kto by sa mal vážne zamyslieť, nie je vedenie SEM, ale tí, ktorí blúznili o nejakom ZEM, ak sú toho schopní. Ak Vám tam chýbala mládež, isto to nesúvisí s tým, že je niekde na Gemeri iné podujatie, mimochodom veľmi požehnané, a budujúce živé spoločenstvo, ktoré práve Vaša generácia s úspechom likviduje.

  1. mathos

   Čo je požehnanie?

   Aká je predstava Božieho požehnania? Ak by sme sa pýtali ľudí, keby sa robila anketa, čo si predstavujú pod pojmom požehnanie, dostaneme rôzne odpovede. Sú ľudia, ktorí si pod požehnaním predstavujú výhru v lotérii, alebo dovolenku all inclusive, kde si môžu nejaký čas užívať, alebo dobré pracovné miesto, kde môžu dobre zarobiť a myslia si, že sú so svojou rodinou „zachránení“, keď majú z čoho žiť, alebo skvelý zdravotný stav, alebo prežitý dlhý vek, talent, múdrosť a možnože účasť na hudobnom festivale, alebo vlastniť dom, byt, auto, chatu, mať dobrú úrodu, alebo úžasnú rodinu….To sú len Božie dary, ktoré prijímame a s ktorými šafárime.

   Čo je to podľa nás? Ak otvoríme Písmo, poznáme možno aj naspamäť mnohé príbehy, kedy prišlo od Boha požehnanie. Tam, kde mnohí očami vidia už koniec, ale Boh má dávno pripravené požehnanie, záchranu a východisko. Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme, nie iba niečo a potom: človeče, tráp sa a pomôž si sám, ale Božie požehnanie sa týka nášho tela aj našej duše, aj večnosti aj časnosti. Je to ponuka Boha. Ponuka a poznanie Ježišovej zachraňujúcej dokonalej obeti za každého z nás a my už nemôžeme k tomu nič pridať. To je to pravé a jediné Božie požehnanie. Bez toho nemôžeme ísť ďalej. Je to cesta dobrá a osvedčená. My Boha radi obmedzujeme len na to, čo bude potom, neskôr. Radi hovoríme: S týmto si musím poradiť sám, v tomto si musíme pomôcť sami. Ale Pán Boh sa stará o všetko a vedie tých, ktorí sa viesť dajú. Nikto z nás nie je dokonalý. Mnohí hovoria a uvažujú: Boh sa so svojim požehnaním iste oneskorí, Boh nás (s)klamal, Pán Boh sa o nás nepostaral. Budeme reptať, pochybovať, budeme sa riadiť vlastným rozumom a srdcom, alebo budeme očakávať na Boha a budeme Mu dôverovať? Neodmietajme požehnanie a záchranu pre tvrdosť nášho srdca. Rozhodnutie je na každom z nás. Držme sa Jeho zasľúbení. Požehnanie vždy zachraňuje.

   Pokoj Vám!!

 2. lubo batka st

  Najskôr poďakovanie, že občas zablúdite aj na túto web.stránku, lebo určite prináša prináša pohľady slobodné, nekonformné a evanj.a.v. cirkvi verné.
  Čo buduje a čo likviduje “vaša generácia” ponechávam stranou z jednoduchého dôvodu: sú to príliš široké, vágne náznaky. To by sme si museli najskôr ujasniť pojmy- čo j “generácia”, čo znamená likviduje, či naopak “čo je požehnané a budujúce živé spoločenstvo. Nie som ani hovorca”nejakej generácie” a za seba sa pýtam: čo som “s úspechom likvidoval”.Lebo ničoho nie som si vedomý…ako hovorí apoštol.

  A teraz k meritu veci: – To, že je brat Bodolló na Gemeri je fajn, lebo bol aj na Branči a práve jemu jemu patrí poďakovanie a pochvala.
  Lenže “kontra akcie” terajšieho SEMu, nech sú akékoľvek sa netýkajú ani tohoto roku (2018) ani predchádzajúcich rokov, odkedy sa SEM stal občianskym združením. To sa deje a opakuje z roka na rok. SLB na Branči – ak ste čítali dobre boli od roku 1939 !! až kým ich komunisti nezakázali, prípadne neobmedzili, a pokračovali od roku 1990 !
  Ani na jedno stretnutie SEM pozvanie neprijal.
  Aj to je pravda, že som osobne inicioval aj mládežnícke stretnutia v predvečer hlavných SLB, boli koncerty, táboráky, súťaže a iné aktivitya prichádzala mládež zo zborov nášho seniorátu. Dokladov a svedkov o tom je dosť. A prečo ich SEM ignoroval?- To je moja otázka ni ena Vás, ale priamo na vedúcich.
  Vy ste ešte asi vtedy neboli na svete, lebo podľa Vášho tónu a spôsobu komunikácie typujem, že ste v nejakom postpubertálnom období života.
  Našťastie, čo je živé, budujúce a požehnané – rozhoduje niekto iný ako Vy a Vaše súdy.
  Batka st.

Komentovať