Konštantín a Metod

Konštantín a Metod

https://dennikn.sk/blog/814446/cyril-a-metod/

Na znižovanie až dehonestovanie misie C+M sa našlo v minulosti i dnes veľa ochotných odborníkov, ktorí buď píšu na objednávku mocných, alebo majú nedostatok informácií, prípadne sa to tak naučili , že všetkým “heretikom” bez rozdielu treba jednoducho dolhodobo nasadzovať psiu hlavu. – O “politických motiváciach” C a M sotva možno hovoriť, pretože s nimi neprišiel na V. Moravu žiaden vojenský sprievod a ich zbrane boli čisto duchovné a kultúrne. Ak o politických motiváciach možno hovoriť, tak na prvom mieste to bola misia v podaní Frankov, ktorí pravidelne misiu konali s mečom v ruke (pokrstenie Sasov) a ak bolo treba uväznili aj čerstvého arcibiskupa Metoda.

– O “politických motiváciach” svedčia aj križiacke výpravy organizované pápežmi a to nielen proti islamu, ale aj proti Grékom. Jedna z nich vyplienila Carihrad a úsilie potlačiť “heretikov” neprestala fakticky dodnes (!) – O “politických konatáciach” na V. Morave svedčí len franská aktivita, či už n nás, alebo vo vzťahu k Bulharom a vyhnaní Metodových žiakov opäť vojenské útoky na bývalých vazalov.

—Nie je ani zďaleka pravdou ani to, že znovoobjavenie prínosu C+M prišlo až v období národného obrodenia, keď bol v r. 1863 na Slovensku posvätený kostol C+M. – Toto môže platiť maxiálne pre RKC ( azda aj starokatolíkov?).

– O hodnote bohoslužby v materinskej reči vedeli aj m J. Hus a Jeroným Pražský, českí husiti i slovenskí bratríci. O ich kontaktoch s praslávím by sa dalo písať dlhšie. Ale nieln to- aj kráľ a cisár Karol IV. si ich odkaz s službu vážil, keď s cieľom napomôcť sloviensku bohoslužbu a liturgiu založil v rpku 1347 emauský kláštor ” NA SLOVANECH”. Pápež Klement tam dovolil čítať texty v slovanskom jazyku. V roku 1416 vyšiel z tohoto kláštora aj preklad českej Biblie, písanej hlaholským písmom.

—O myšlienke uviesť zrozumiteľnú reč ľudu do bohoslužby vedel aj Luther a evanjelickí kresťania vôbec.

— Preto písať o marginálnosti misii solúnskych bratov, či dokonca ako o “zbožnej legende”?? a mýte – je realita taká istá, ako keď niekto popiera dnes holokaust.

— Lebo buď ide o prostoduchosť a neznalosť, alebo idelogickú predpojatosť. S jednou, či druhou skupinou ľudí je síce ťažko zápasiť, ale aspoň sa o to snažiť je úloha každého, kto chce pamätať na Husov odkaz…

Komentovať