Zlatica Oravcová – Ďakovná

Zlatica Oravcová – Ďakovná

Stromy, kvety, vtáčky, klásky,
Pán Boh stvoril z veľkej lásky.
Aj mňa stvoril, teba tiež –
brat a sestra, či to vieš?

Stvoril zem i lúky, pole
podľa svojej svätej vôle.
Slniečko i teplý dážď –
aby mohli klásky rásť.

Božej ruky pod dotykom
zrniečko sa stalo klíkom.
Potom z neho bola byľ –
Pán nám pokrm rozmnožil.

Ako vtáčky, stromy, klasy,
pripájame svoje hlasy
na oslavu nášho Pána –
nedeľného tohto rána.

Pri oltári Kríža (spolu) kľačme,
dajme Bohu srdcia vďačné.
Pán nás stvoril, vykúpil –
by človek s Ním navždy žil.

Komentovať