Ľudo Kováč: Príď, Pane!…

Príď, Pane!…

 

Adventné dni —

túžby sú žhavé –

a prosby k Tebe pnú sa, Pane –

očakávame to blaho pravé

a prosíme oň preoddane…

 

Ó, príď! – už príď!

a svojou mocou

skoncuj so sveta zlostnou nocou! –

Ó, príď! – Ó, príď –

nech lásky žiara

zamknuté srdcia pootvára!

 

Adventné dni – –

túžby sú žhavé…

uprostred sĺz a zloby sveta –

čo v priepasti sa hriechu zmieta –

v nej hviezdy padajú a hasnú

my čakáme na hviezdu spásnu –

my čakáme betlehemské Dieťa…

Komentovať