Nedeľa CANTATE v CZ Sv. Jur

Pozývame Vás 2. mája 2010  na služby Božie v 4. nedeľu po Veľkej noci – CANTATE do ev. kostola vo Svätom Jure na hlavné služby Božie o 9.30 hodine. Budú to mládežnícke služby, v rámci ktorých bude prislúžená sviatosť  Sv. krstu  jednému dieťaťu a jednému dospelému mužovi, ktorý vydá osobné svedectvo o svojej viere. Na službách Božích programom poslúžia aj študenti ev. teológie, ktorí počas víkendu majú v Agapé študijné sústredie. 

Tematické služby Božie, misijná šanca

Moderné, multigeneračné služby Božie sa možno stanú realitou v Bratislave. Majú spojiť kresťanov každého veku s cieľom misijne získavať mestských ľudí. Pred necelým rokom sa spoločenstvá dorastu, mládeže, rodín a seniorov z biblických hodín vyslovili za pravidelné organizovanie moderných služieb Božích, ktoré by viac zodpovedali potrebám súčasných Bratislavčanov. Dlhodobý úbytok pravidelných návštevníkov nedeľných služieb Božích v zbore Bratislava-mesto si vyžiadal pozornosť predstavených zboru a dali šancu tejto iniciatíve, ktorá dostala meno "Tematické služby Božie". V "skúšobnej prevádzke" sa konajú zatiaľ raz do mesiaca v nedeľu o 9,30, ale snahou organizátorov je, aby časom bývali každú nedeľu ráno. Keďže sa v...

Udalosť Golgoty

 Pred nami ide… v slnka zatmení. On svieti- Jeho kríž! Pred nami ide…Bo sa nemení! Duša, či pochopíš? Popri nás ide…vystiera ruku. Roztápa hriechov ľad. Popri nás ide…Púšť mení v lúku. Duša, On má ťa rád! Za nami ide…. Krížom nás chráni a počuť Jeho hlas. Za nami ide…Na Jeho dlani Spasenia skvie sa jas! Nad nami ide…Podobu kríža má cesta k nebesám. Nad nami ide…Bôle sa tíšia. Ó duša, tu je Pán! Amen.   J 19,16-3O:                 „Pod kríž Tvoj padám, Kriste môj,                   ...

Sviatky Veľkého týždňa 2010 v niektorých TV

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne služieb Božích, uvádzam prehľad niektorých TV staníc, ktoré vysielajú protestantské služby Božie. Zelený štvrtok – 1. apríla: Bavorská televízia (BR) o 19.00 hodine ev. SLB z kostola St. Lorenz v Norimbergu  Veľký piatok: STV2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Košiciach, Mlynská ulica                     ČT2 o  18.00 hod. SLB z modlitebne CB v Brne                     M1 o 18.00 hod. reformované SLB z Budapešti                     ORF2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Ruste                     ARD o 10.00 hod. SLB z ev. kostola Sv.Mikuláša vo Flensburgu   Biela sobota BR o 21.55 hod. Noc...

Nebo je nebo!

                                                          Nebo je nebo! 1 J 5, 11 -13:“A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento                                        život je v Jeho Synovi. Kto má Syna má život, kto nemá                  Syna Božieho nemá života. Toto som napísal vám veriacim           ...