Sviatky Veľkého týždňa 2010 v niektorých TV

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne služieb Božích, uvádzam prehľad niektorých TV staníc, ktoré vysielajú protestantské služby Božie.

Zelený štvrtok – 1. apríla: Bavorská televízia (BR) o 19.00 hodine ev. SLB z kostola St. Lorenz v Norimbergu 

Veľký piatok: STV2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Košiciach, Mlynská ulica

                    ČT2 o  18.00 hod. SLB z modlitebne CB v Brne

                    M1 o 18.00 hod. reformované SLB z Budapešti

                    ORF2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Ruste

                    ARD o 10.00 hod. SLB z ev. kostola Sv.Mikuláša vo Flensburgu

  Biela sobota BR o 21.55 hod. Noc vzkriesenia z ev.chrámu St. Lorenz v Norimbergu

  Veľkonočná nedeľa: Ta3 o 9.30 hod. ev.a. v. sl. Božie zo Senca   

                               ZDF o 9.30 hod. SLB z ev. kostola Nanebovstúpenia Pána v                              Jeruzaleme

Veľkonočný pondelok: ARD o 10.00 hod. SLB z ev.kostola Sv. Trojice v Kolíne

                                 nad  Rýnom

Komentovať