Dóm v Uppsale,Švédsko

Gotický Dóm sv. Erika je s vežou vysokou 118,7 m najvyššou cirkevnou stavbou v Škandinávii. Chrám začali stavať v r. 1260, pre vojny a choroby sa jeho stavanie predĺžilo až do r. 1435, kedy ho arcibiskup Olaus Laurentii posvätil. Chrám niekoľko razy vyhorel, obnovovali ho. R. 1702 po požiari nasadili namiesto špicatých veží barokové, ktoré opäť nahradili špicatými v 19.storočí a tie trvajú dodnes. V chráme sú pochovaní význační dejatelia, napr. Gusta I.Vasa a Karl von Linné. Katedrála je národnou svätyňou Švédska, chrámom arcibiskupa a význačných cirkevných a národných udalostí.

Halgrímskirkja v Reykjaviku,Island

Úplne iným ako katedrála je novodobý Halgrímov veľchrám so sochou Leifura Ericssona. Je to architektonický novodobý skvost. Chrám je postavený na pahorku oproti centru mesta. Má vysokú vežu,odkiaľ je prekrásny výhľad na mesto a jeho okolie.Priečelie chrámu má tvar organa. Celú galériu fotografií chrámu nájdete na flickriver.com/photos/tags/. Chrám je najväčší na Islande, jeho dĺžka je 74.5 m. Meno nesie po islandskom básnikovi a kňazovi Halgrímurovi Péturssonovi, autorovi Pašiových duchovných piesní. Plán architekta G.Samuelssona bol schválený r. 1937. S výstavbou sa začalo až v r. 1945 a dokončený bol v r. 1986.

Katedrála v Oslo,Nórsko

Dóm (katedrála) v hlavnom meste Nórska bol posvätený v r. 1697. Súčasnú vnútornú barokovú výzdobu získal v r.1950, kedy mesto si pripomínalo 900 rokov svojho založenia. Historicky je to v poradí už tretia katedrála v Oslo postavená v priebehu dejín.

Poľnohospodárske družstvo pre ELKRAS v Kirgizsku

V Kirgizskej obci Vinogradnoje jestvuje Poľnohospodárske družstvo,ktorého členmi sú fyzické osoby – členovia ELKRAS v Kirgizsku. A tak hoci cirkev ako taká nemôže mať družstvo, predsa toto družstvo pracuje pre cirkev. Nástroje, ktoré družstvo má, patria cirkvi. Vlani družstvo investovalo do základného rozvoja. Zisk nebol ,preto Spolok Martina Luthera v Nemecku poskytol im financie ako podporu pre investície do živočíšnej výroby. Družstevníci zakúpili malé býčky, teraz ich chovajú a potom ich usmrtia a mäso rozpredajú. O hovädzie mäso je v tejto moslimskej krajine záujem. Za utržené peniaze opäť nakúpia býčkov a cyklus sa zopakuje, kým nezačnú hospodáriť so ziskom. Takto aj cirkev...

Vytvorili Švédsku medzináboženskú radu

Z iniciatívy arcibiskupa Švédskej cirkvi A. Wejryda bola vytvorená Švédska medzináboženská rada. Rada pozostáva z kresťanov, moslimov, židov, budhistov, bahaistov,sikhov a hinduistov. Rada bude mať 15 členov : 5 kresťanov, 3 moslimov, 2 židov, 2 budhistov a po jednom bahaistovi,sikhovi  a hinduistovi. Rada bude zasadať dva razy v roku. Náklady znáša každý delegát na svoje trovy. Rada má za cieľ vytvárať podmienky pre medzináboženské spolužitie a spoluprácu. Pri prijatí uznesenia musí byť jednomyseľnosť – t.zn. nemožno hlasovať ani proti jednému členovi. (www.svenskakyrkan.se)

Deň hudby v katedrále

29. mája t.r. bude sa v petrohradskej katedrále P.Márie -hlavnom chráme Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku konať Deň hudby. Organizátori pozývajú na podujatie organistov, spevokoly a iných záujemcov o hudbu a spev z cirkevných zborov Petrohradského a Západo – Ingrijského seniorátu. Program bude obsahovať: novinky hudobného života Ingrijskej cirkvi, Úloha hudby v lut. cirkvi, Spievať – to sa dá ľahko, Spievajme spolu! ,Spievanie žalmov v lut. cirkvi.Súčasťou budú aj slávnostné služby Božie. Účastníci navštívia predajnú výstavu tvorivých dielní Ingrijskej cirkvi. (www.elci.ru)

Deti spievajú básnikovi v Moravskom Lieskovom a v Piešťanoch

DETI SPIEVAJÚ BÁSNIKOVI         „Básnik a dieťa? To sú dvojčatá.“ (Milan Rúfus) Koncerty Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš v evanjelických kostoloch na počesť básnika Milana Rúfusa   Nedeľa, 30. mája 2010 14.00 h Evanjelický kostol Moravské Lieskové 18.00 h Evanjelický kostol, Štefánikova 2, Piešťany   Spoluúčinkujú: Ulrich Ulmann – umelecké slovo, Mária Lederleitnerová – soprán, Daniela Paľová, klavír   Program: Milan Rúfus, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, César Franck, Ján Valach, Víťazoslav Kubička, Juraj Hatrík, Igor Bázlik         Vstup voľný, dobrovoľný príspevok vítaný   Po vlaňajšom úspešnom turné (29. – 31. 5. 2009) Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v ...