Martin Jung v Ázii

Martin Jung, generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu zo Ženevy pricestoval 6. marca t.r. do Ázie, aby navštívil tamojšie členské lut. cirkvi. Jung sa chce oboznámiť, akou cestou tieto regionálne cirkvi prispievajú k upevňovaniou celosvetového spoločenstva. Je to jeho prvá návšteva cirkví, odkedy prevzal úrad gen. tajomníka. Táto návšteva je spojená s konaním dvojročného zasadnutia Luteránskej rady Ázie (LUCAS) a Konferencie vedúcich cirkví Ázie ( ACLC) v Kuala Lumpur (Malajzia) v dňoch 8. – 13. marca 2011.

(www.asia-lutheran.org)

Komentovať