Za br. Štefanom Holičom

CZ ECAV Turá Lúka 15. januára o 11:50 · So zármutkom, ale nádejou pre večnosť, sme sa včera, v úzkom kruhu rodiny, rozlúčili s naším drahým spolubratom, priateľom, hlboko veriacim človekom a dlhoročným kurátorom nášho CZ Štefanom Holičom. Odišiel, napriek požehnanému veku 88 rokov, nečakane. Ešte minulý piatok niesol kríž na pohrebe. Narodil sa 8. novembra 1932 na Turej Lúke, kde prežil spolu s manželkou Zuzanou celý život. Bol obetavým otcom, mal veľmi rád svoje vnúčatá a Pán Boh mu doprial prežiť pekné roky v prítomnosti svojich 7 vnúčat a dožil sa aj 7 pravnúčat. Popri starostlivosti o rodinu žil...

Kedy správne budujeme cirkev?

    Kedy správne budujeme cirkev?                        1 K 3, 9 – 15:     “Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. (10) Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia! Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, tým je Ježiš Kristus. (12) Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, (13) každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž súdny...

95 ročné zvony v CZ Turej Lúke

Milí bratia a sestry! Srdečne Vás pozývame na slávnostne Služby Božie 17.11.2019 o 9:30 v našom chráme Božom. Budú spojené s posviackou našich troch obnovených zvonov, ktoré prešli generálnou opravou. Táto milá a významná udalosť sa bude konať práve na 95 výročie ich posvätenia. Slávnostným kazateľom bude Mgr. Boris Mišina, tajomník generálneho biskupa, zaspieva zborový spevokol aj mládežníci. Už teraz sa na túto slávnosť tešíme!

Pripomienka úmrtia národovca a evanjelického kňaza K. Ľ. Semiana

V sobotu 13. augusta 2016 uplynulo 125 rokov od smrti evanjelického kňaza, národovca a školského dekana (dozorcu nad školským vyučovaním) Karola Ľudovíta Semiana, ktorý pôsobil v Turej Lúke takmer 39 rokov. Na tunajšom cintoríne je i miesto jeho posledného odpočinku. Jeho pamiatku sme si v cirkevnom zbore ECAV v Turej Lúke pripomenuli v nedeľu 21. augusta na službách Božích a potom položením venca pri jeho obnovenom pomníku na cintoríne. Pomník sa podarilo obnoviť vďaka iniciatíve presbyterstva a predsedníctva cirkevného zboru v spolupráci s Mestom Myjava a Kamenárstvom Vladimír Paracka. I takýmto spôsobom chceme zachovať pamiatku horlivého Božieho služobníka a národovca...

Pristúp a pripoj sa!

Sk 8, 26 – 38: “Tu anjel Pánov hovoril Filipovi a riekol: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gázy a je pustá. (27) I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoranín etiópskej kráľovnej Kandáces, správca celého jej pokladu, ktorý bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, (28) vracal sa domov; sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. (29) I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! (30) Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? (31) Odpovedal mu: Akože by...

Viera daná z neba

                                                                                     Viera daná z neba Ján 3, 22- 35:        “Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do krajiny Judskej; pobudol tam s nimi a krstil. (23) I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo tam bolo mnoho vody a ľudia prichádzali a dali sa krstiť; (24) Ján totiž ešte nebol uvrhnutý do väzenia. (25) Tu medzi učeníkmi...

Semian, Ľudovít Karol

Ľudovít Karol SEMIAN sa narodil v HLBOKOM dňa 22.marca 1817. Jeho otec Matej Tomáš Semian bol tamojším evanjelickým farárom. Starý otec Michal Semjan sa nar. v r.1741 vo Vrádišti a bol farárom v Pezinku, kde sa zaslúžil o nový tolerančný kostol.Bol osvietenský vedec. Ľudovít K.Semian získal základné vzdelanie doma. Potom s cieľom naučiť sa po maďarsky dali ho do školy v Horných Salibách. Gymnázium absolvoval v Modre. Počas prázdnin, 25.8.1831 mu zomrel otec na choleru. Ovdovelej matke v ťažkostiach pomáhal strýko Pavol Semian, učiteľ na Békešskej Čabe. S jeho podporou skončil syntax v Poľnom Byrinčoku pri Čabe. Ďalšie štúdia i...

Kázeň K.Ľ. Semiana 6. nedeľa po Sv. Trojici CZ Turá Lúka r.1871

text Mt 5,20-25: Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne ohnivému peklu. Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a...

Turolúcka vzbura 1672

Nad Turou Lúkou (dnes súčasť mesta Myjava) v smere od Sobotišťa na vŕšku nazývanom Hrajky je veľmi blízko cesty pomník na ktorom je napísané: PAMIATKE POPRAVENÝCH EVANJELIKOV DŇA 27. A 28. JÚLA 1672. PRAVDU BOŽIU SME HÁJILI, NÁSILIE NÁS ZDEPTALO, Z MUČENÍCKYCH NAŠICH HROBOV, SLNCE ŽITIA ZAS VZPLÁLO. Keďže pri pomníku je aj turistické odpočívadlo a rozhľadňa, z času na čas sa tu zastavia okoloidúce autá, či turisti. Prečo je práve na tomto mieste pomník s takýmto nápisom? Pripomeňme si v krátkosti, čo sa tu odohralo. V pohnutých časoch rekatolizácie veľkovaradinský katolícky biskup Juraj Báršoň v lete r.1672 z poverenia...