Pripomienka úmrtia národovca a evanjelického kňaza K. Ľ. Semiana

V sobotu 13. augusta 2016 uplynulo 125 rokov od smrti evanjelického kňaza, národovca a školského dekana (dozorcu nad školským vyučovaním) Karola Ľudovíta Semiana, ktorý pôsobil v Turej Lúke takmer 39 rokov. Na tunajšom cintoríne je i miesto jeho posledného odpočinku. Jeho pamiatku sme si v cirkevnom zbore ECAV v Turej Lúke pripomenuli v nedeľu 21. augusta na službách Božích a potom položením venca pri jeho obnovenom pomníku na cintoríne. Pomník sa podarilo obnoviť vďaka iniciatíve presbyterstva a predsedníctva cirkevného zboru v spolupráci s Mestom Myjava a Kamenárstvom Vladimír Paracka. I takýmto spôsobom chceme zachovať pamiatku horlivého Božieho služobníka a národovca...

Kázeň K.Ľ. Semiana 6. nedeľa po Sv. Trojici CZ Turá Lúka r.1871

text Mt 5,20-25: Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne ohnivému peklu. Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a...

Turolúcka vzbura 1672

Nad Turou Lúkou (dnes súčasť mesta Myjava) v smere od Sobotišťa na vŕšku nazývanom Hrajky je veľmi blízko cesty pomník na ktorom je napísané: PAMIATKE POPRAVENÝCH EVANJELIKOV DŇA 27. A 28. JÚLA 1672. PRAVDU BOŽIU SME HÁJILI, NÁSILIE NÁS ZDEPTALO, Z MUČENÍCKYCH NAŠICH HROBOV, SLNCE ŽITIA ZAS VZPLÁLO. Keďže pri pomníku je aj turistické odpočívadlo a rozhľadňa, z času na čas sa tu zastavia okoloidúce autá, či turisti. Prečo je práve na tomto mieste pomník s takýmto nápisom? Pripomeňme si v krátkosti, čo sa tu odohralo. V pohnutých časoch rekatolizácie veľkovaradinský katolícky biskup Juraj Báršoň v lete r.1672 z poverenia...