Menoslov žalovaných z Turej Lúky za obranu kostola 14.Júla 1672

                   Menoslov žalovaných na Turej Lúke 1672

                        za obranu kostola 14.júla 1672

   Uviedli sme (viď: Tragédia Senice Turej Lúky a okolia pred 350 rokmi), že súdny proces s obžalovanými sa začal v Sobotišti dňa 5. 9.1672 a jeho forma bola pomerne mierna v porovnaní s mimorianym súdom v Trnave v tom istom roku s bratislavskými mešťanami, ktorých na čele s farárom Titiusom odsúdil na smrť a stratu majetku, hoci trest smrti bol napokon zrušený, ale aj v porovnaní s predvolanými 33 farármi na prvý mimoriady súd na čele s tromi biskupmi, ktorých žalovali pre “urážku majestátu a vlastizradu”, čiže prípravu povstania proti cisárovi a kráľovi  v spojení s Turkami.  

     Z evanjelickej a.v.cirkvi: biskupi Joachim Kalinka a Daniel Dubravius a väčšina sa rozhodla podpísať reverz pre emigráciu, niektorí, najmä starší zostali doma a iba jeden prestúpil do RKC, čo znamenalo oslobodenie. 

    Súd v Sobotišti prebiehal najskôr vo forme panskej stolice, kde komposesori braneckého panstva žalovali svojich poddaných za “porušenie poddanskej vernosti”. Tu súdna stolica ako prvých súdila najskôr senických poddaných v počte 123 a snažila sa určiť pôvodcov a “objednávateľov”  tzv. vzbury a následnej vraždy Jána Báršoňa. Keď ich nevedeli odhaliť ani mučením, odsúdili na smrť ako hlavných vinníkov dvoch turolúckych richtárov J8na Juraseka a Jána Štefančíka a richtára Martina Jakubčíka z Bukovca, tiež aj dvoch poddaných, ktorí ušli z hradu a tiež farára Daniela Krmans st., ktorý bol na úteku na neznámom mieste. 

     Do procesu, ktorý z výpovedí svedkov pripravil štátny zástupca, zasiahol významným opatrením sám kráľ Leopold I., ktorý dal pokyn osobitnej súdnej komisii vybaviť proces dňa 5. a 6.decembra 1672 na Branči. To znamenalo, že sa malo ďalej pokračovať podľa jeho vôle a aj rozsudok chcel potvrdí sám kráľ.

    Kráľovský fiškus začal teda súdne pokračovanie v tejto novej forme v mene majiteľov brančského panstva a osobitnej kráľom delegovanej komisie, ktorej členovia boli: František Ňári,Juraj Ghillány – kráľovský radca a radca prešporskej komory, Juraj Terstanszky – kráľovský radca a súdny hlavný notár, trenčiansky podišpán Ján Herich zo Slosperku, Juraj Kerekes, Ladislav Csepchény, František Mátyásy za prešporskú komoru ako zástupkyňu dedičov Nádašdiovských a s tichým súhlasom ostatných zemepánov.

    Nebudeme tu teraz spomínať mená žalujúcej strany zo stánky Ňáriovskej a ostatných členov komposesorátu (hoci ich zo zachovanej zápisnie presne poznáme) –  ale dnes po prvý krát verejne na pôde našej cirkv  zverejníme mená odsúdených.

                              Z Turej Lúky to boli:

1.  Ján Jurasek – richtár

2.   Martin Vacula

3.  Ján Mylo

4.   Juraj Polák, uväznený v okovách

5.   Ján Bokonský

6.   Ján Beblavý

7.   Michal Raječík

8.  J án Babík

9.   Ondrej Fako

10. Blažej Fisura

11. Tomáš Russ

12. Ján Holič

13. Tomáš Martinek

14. Ján Beblovič

15. Barbora, manželka Jána Onucku

16. Ján Štefančík, richtár za rod. po Jánovi Vincentovi zo             Slosperku a za rodinu Tardy

17. Pavol Galbavý – Mixtad

18. Katarína Smoková—

19. Tobiáš Masarik

20. Ján Holý

21. Štefan Fuska—

22. Juraj Kadlec

23. Juraj Šesták

24. Melicher Šesták—

25. Ondrej Klanduč

26. Jakub Vrábeľ

27. Štefan Vrábeľ—

28. Juraj Štrba

29.  Tomáš Krč

30.  Juraj Bukovský 

31.  Ján Tulák—

32.  Ján Klbečka

33.  Ján Attolna—

34.  Ján Betík

35  Ján Jastrab

36:  Martin Jastrab

37.  Štefan Sagar—

38. Juraj Hatala

39. Tomáš Hatala—

40. Tomáš Rančík

41. Ondrej Horňák

42. Ján Chlapečka

43. Juraj Fako ml.

44. Michal Kováčik

45. Tomáš Cigán

46. Martin Hlošík

47. Martin Škrábik

48. Ján Škrábik

49. Tomáš Saghara

49. Juraj Chleboví 

50. Juraj Janiga

51. Juraj Fičura

52. Martin Mixtad

53. Matej Mixtad

54. Juraj Trávnik

55. Juraj Tulák

56. Ján Cudara

57. Mikuláš Cudara—

58. Ondrej Rančík

59. Martin Belanský

60. Ján Brindza

61. Ján Cigánek—

62. Pavol Karus

63. Ondrej Jastrab—

64. Tomáš Smolík

      Všetci títo obžalovaní boli poddanými a želiarmi tunajších zemepánov a pánov osady Turá Lúka, územne spadajúci pod panstvo Branč. Súčasne s nimi boli obžalovaní ako hlavní vinníci: kazateľ Daniel Krman a rechtor školy Pavol Lojník (Lognik).

Zoznam obžalovaných z Bukovca:

 1. Martin Kubica
 2. Ján Adámek
 3. Michal Sobota
 4. Michal Chmosrik
 5. Mikuláš Londovich(Londák)
 6. Ján Londa(k)
 7. Ján Zalezák (Zálešák)
 8. Ján Benko —
 9. Ondrej Malik
 10. Mikuláš Hornák
 11. Juraj Kaňa
 12. Martin Maxim
 13. Martin Máčik—

14. Mikuláš Stupka st.

15. Daniel Silný

16. Tomáš Štrba

17. Ján Marušník

18. Mikuláš Lukáč

19. Juraj Kučera

20. Juraj Smatana

21. Ondrej Čermák

22. Ján Brlík

23. Ján Oravec

24. Martin Oravec

25. Ján Drobný

26. Michal Čerňák

27. Michal Tupík

28. Martin Jakubčík – richtár

29. Juraj Macko

30. Ján Kadlec

31. Tomáš Kalek

32. Štefan Jelčík

33. Martin Hrčko—

34. Martin Buzek

35. Mikuláš Bijasek

36. Matej Janula—

37. Martin Tyrinda (Lanio)—

38. Ján Milička (ináč Miláček)

39. Ján Osvát Stankoviech—

40. Martin Latzik

41. Martin Balada

42. Pavol Jakubčík

43. Juraj Jacháček (inak Čermák)

44. Juraj Vagala

45. Martin Polák

46.Mikuláš Stupčík—

47. Ján Silný

48. Juraj Belko

49. Adam Polák (!)- list od DK

50. Tomáš Kontoš

51. Ondrej Dopsus

52. Martin Čermák

53. Ján Danek

54. Mikuláš Hanák

55. Michal Kubica—

56. Štefan Čermák

57. Pavol Kaňa—

58. Adam Kochlík

59. Martin Černý

60. Juraj Kostka

61. Martin Varga

62. Adam Hrubý

63. Ján Kubečka—

64. Ján Čermák

65. Juraj Hrček

66. Martin Mazuna

67. Mikuláš Hrček

68. Martin Pavelka

69. Juraj Daník—

70. Mikuláš Silný

     Kládlo sa im za vinu – spolu: 134 obyvateľov (!), že sa dali podnieť na “vzburu” a tým brali aktívnu účasť na turolúckych výtržnostiach.

(Pozn.Mená sú čiastočne upravené do súčasného pravopisu)

                                                               Mgr.Ľubomír Batka st.

                                (Pokračovanie)                    

Komentovať