Za br. Štefanom Holičom

CZ ECAV Turá Lúka

15. januára o 11:50

·

So zármutkom, ale nádejou pre večnosť, sme sa včera, v úzkom kruhu rodiny, rozlúčili s naším drahým spolubratom, priateľom, hlboko veriacim človekom a dlhoročným kurátorom nášho CZ Štefanom Holičom. Odišiel, napriek požehnanému veku 88 rokov, nečakane. Ešte minulý piatok niesol kríž na pohrebe.

Narodil sa 8. novembra 1932 na Turej Lúke, kde prežil spolu s manželkou Zuzanou celý život. Bol obetavým otcom, mal veľmi rád svoje vnúčatá a Pán Boh mu doprial prežiť pekné roky v prítomnosti svojich 7 vnúčat a dožil sa aj 7 pravnúčat. Popri starostlivosti o rodinu žil mimoriadne spoločenským životom, bol predsedom Zväzu záhradkárov v Turej Lúke, dlhoročným členom Okresného výboru záhradkárov, ako aj členom Výstavného výboru ovocia a zeleniny. Keďže pravidelne navštevoval chrám Boží, CZ si ho pred rokmi zvolil za presbytera ako aj kurátora CZ. Bol veľkou pomocou br. farára Zemánka. Za posledných 20 rokov sa začal veľmi intenzívne venovať bylinkám, navštevoval rôzne konferencie a semináre, študoval rôzne publikácie. Veľa času venoval príprave bylinných tinktúr, ktoré rozdával širokému okoliu, dokonca sa pred 10-mi rokmi zúčastnil s touto tematikou aj televíznej relácie Bez servítky. Značne sa rozšíril jeho okruh známych a priateľov, ktorí sa venovali alternatívnej medicíne.  Od mladosti mal rád ľudovú hudbu a tanec, bol členom Folklórnej skupiny Kýčer. Do vysokej staroby sa tešil dobrému zdraviu. Vždy hovoril zdravie je Boží dar, preto sa treba oň starať. V poslednom čase sa zhostil funkcie nosenia kríža na pohreboch. Bol vždy usmiaty, obetavý, dobrosrdečný, ale aj zásadový. Posledný víkend ho trápili bolesti, ktoré signalizovali, že sa v jeho tele odohráva niečo zlé. V pondelok 11. januára ešte podstúpil operáciu, no však jeho organizmus bol natoľko oslabený, že v utorok 12. januára o pol druhej ráno dokonal. Z milosti Božej sa dožil 88 rokov, 2 mesiace a 4 dni. 

Svoju vieru miloval, a niet výstižnejšieho biblického verša pre jeho život ako sú slová ,,Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je na spasenie každému veriacemu”

Ďakujeme Pánu Bohu za jeho vzácny život a v spomienkach sa s ním lúči aj celý náš cirkevný zbor Turá Lúka.

NECH ODPOČÍVA V BOŽOM POKOJI! 

Komentovať