Podporte portál evanjelik.sk.

Na tomto portáli pracujeme dobrovoľne a s cieľom aby sa evanjelium Ježiša Krista zvestovalo aj cez internet a aby evanjelická cirkev rástla. Tiež aby portál evanjelik.sk spájal slovenských evanjelikov. Všetku prácu s publikovaním správ, aktualizáciou a údržbou portálu robíme už 6 rokov bezplatne. Ak sa Vám tento portál páči a je Vám užitočný, podporte nás a našu prácu finančným príspevkom.  Webhosting na virtuálnom serveri plus doména nás stoja 40 eur mesačne.  Neváhajte a prispejte nám. Príspevky na webhosting radi prijmeme prevodom na bankový účet: Bankové spojenie Občianske zdruzenie Alberta Schweitzera Sobotište 305 906 05 Číslo účtu: 2928867102 Tatra banka a.s. kód banky...

Aktuálne Božie slovo pre dnešok

"Ale Peter a Ján odpovedali im takto:Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viav vás ako Boha!Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli." Sk 4, 19-20 Dnes žijeme v spoločnosti, v ktorej je ako moderrné, alebo len sebe samému alebo v nič veriť. Popri tom sú ešte ľudia, ktorí veria vo všetko, alebo si svoju vieru sami vytvoria. Z každého trošku. Kto zastupuje pevnú vieru, napadnú ho: Ako to len môžeš? Musíš byť tolerantný! Ako sa zachováme vtedy,keď nás takto napadnú? Dáme obviňujúcim za pravdu? Stojíme si za svojou výpoveďou? Ostaneme pri našich výpovediach  aj vtedy,...

Futbalový turnaj teológov vo Viedni

23 mužstiev piatich národov sa od piatka 28. mája do nedele 30. mája 2010 zúčastnilo vo Viedni  medzinárodného futbalového turnaja o Pohár Theo katolíckych, evanjelických, reformovaných a pravoslávnych teologických fakúlt. Prišlo okolo 300 hráčov, fanúšikov a pracovníkov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Srbska a Maďarska. Turnaj sa začal v piatok večer slávnosťou na Viedenskej univerzite,kde predsedali dekani oboch viedenských fakúlt a biskup ECAV v Rakúsku M. Buenker.V sobotu večer sa konali ekumenické bohoslužby v katolíckom kostole Don Bosco. Samotný turnaj sa konal v športovom  centre Marswiese. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo katolíckej teologickej fakulty z Rezna, druhé miesto obsadilo družstvo pravoslávnych z Belehradu a mužstvo Ev. teolol. fakulty...

Priniesť Krista ľuďom dneška – téma svetovej misijnej konferencie v Edinburgu

Pod organizačným vedením SRC a Svetovej evanjelickej aliancie zišlo sa v Edinburgu okolo 300 delegátov zo 60 krajín sveta na misijnej konferencii, ktorá bude trvať niekoľko dní. Konferencia sa koná v súvislosti so storočnicou prvej takejto konferencie v Edinburgu v r. 1910. Témou konferencie je "svedčiť o Ježišovi Kristovi ľuďom dneška".    (www.dagen.se)

Irja Askola -prvá žena -biskupka vo Fínsku

Vo štvrtok 3.6.2010 sa konalo druhé kolo volieb biskupa helsinskej diecézy. Tajomníčka diecézy, magisterka teológie Irja Askola, nar. r. 1952, bola zvolená za biskupku diecézy. Získala 591 hlasov, kým jej protikandidát -dekan katedrály Matti Poutianen, nar. 1955, získal 567 hlasov. Účasť na voľbách bola 93.2%. Hlasovalo 1244 osôb. Askola sa ujme úradu 1.9.2010. Bude prvou ženou -biskupkou v luteránskej cirkvi vo Fínsku.Jej inštalácia bude v katedrále v Helsinkách 12. 9.2010. Titul magistra teológie získala roku 1975. Za kňaza bola ordinovaná roku 1988. Jej domovským zborom je fínsky zbor Alphoejden v Helsinkách. Pracovala ako diecézna tajomníčka pri kapitule v diecéze Esbo ako...

Stretnutie zástupcov teologických škôl v USA

V americkom meste Fort Wayne sa od 2. do 6. júna t.r. koná stretnutie zástupcov luteránskych teologických škôl členských cirkví Medinárodnej luteránskej rady. Je to v poradí už štvrtá takáto porada. Prítomní si na nej vymieňajú skúsenosti a referujú o svojej práci, radostiach i neúspechoch. Prvá porada bola v Brazílii, Sao Leopoldo, druhá v Nemecku- Erfurte a tretia v Pretórii- Juhoafrická republika. SELK z Nemecka zastupujú dvaja profesori Luteránskej teologickej vysokej školy v Oberursel. ILC má v súčasnosti 33 konfesijných cirkví na celom svete. Vo Fort Wayne sa nachádza Luteránsky teologický seminár Concordia LC MS. (www.selk.de)

Renovovaný organ v katedrále pred sobášom

Minulú nedeľu odvovzdali dva týždne pred sobášom do užívania renovovaný organ v katedrále v Štokholme. Ako sme už informovali, katedrála bola počas troch mesiacov zavretá pre renováciu a čistenie. Tento čas využili aj na renováciu organa z roku 1960. Niektoré píšťaly prtečistli, iné úplne vymenili. Organ má k dispozícii celkom asi 3500 píšťal. Táto renovácia stála 259 tisíc šv. korún bez dane. Organistom v katedrále je Mattias Wager, ktorý poslúži hrou i pri kráľovskom sobáši 19. júna. (www.kyrkanstidning.com)

Modlitby za Švédsko

6. jún je vo Švédsku každý rok sviatkom. Je to Národný deň Švédska. Spočiatku sa zakladal na oslavu nástupu Gustava Vasu za kráľa v r. 1523, neskôr ako Deň zástavy. V ten deň sa vzdáva úcta štátnej vlajke, organizujú sa zhromaždenia, koncerty. Kresťanské ekumenické organizácie vo Švédsku už niekoľko rokov organizujú v tento deň modlitby za Švédsko a jeho ľud. Tento rok sa organizátorom registrovalo okolo 70 miest po celom kráľovstve, kde sa zídu pri modlitbách kresťania rôzneho vyznania. K modlitbám vyzvala osobitným listom Kresťanskú radu cirkví vo Švédsku pri jej výročnom zasadnutí v Soedertälje aj kráľovná Silvia. Povzbudzuje kresťanov modliť...

ELCA schválila štipendiá pre zahraničných študentov

ELCA pre študijný rok 2010-11 schválila štipendium Phoebe Hermana pre 15 zahraničných  študentov, ktorí budú študovať na stredných a vysokých školách ELCA.Výška je  2 tisíc USD pre každého. Väčšinou sú to študenti z Ázie, Južnej Ameriky,Ázie a Afriky. Iba dvaja sú z Európy: jeden z Kosova a  Ján Michalko zo Slovenska, ktorý bude študovať na Univerzite Susguehanna ,Selingsgrove, Pa. (www.elca.org)  

Prvá ordinácia hluchého za pastora v Nórsku

V nedeľu 20. júna t.r. biskup Oslo Ole Christian Kvarme v kostole Kroken v Tromsoe bude ordinovať hluchého 49-ročného Arne Lundguista za pastora. Nórska cirkev pred štyrmi rokmi zriadila osobitnú službu pre hluchých. Zodpovedným vedúcim tejto činnosti je práve biskup Oslo.  Lunguist ukončil posledné dva roky vzdelanie na Cirkevnom vzdelávacom stredisku Nord -Tromsoe. Vyrástal pri hluchých rodičoch, a tak získal citlivosť pre chápanie vnútorného sveta týchto ľudí. Služby Božie sa budú konať v posunkovej reči. Pre ostatných prítomných budú sprístupnené v písanej podobe textami. (www.kirken.no)