Duchovní vo Švédskej cirkvi slúžia aj v obchodoch

Arcibiskup Švédskej cirkvi Anders Wejryd chce vidieť čo najviac osôb z duchovných s kolárikom medzi zamestancami aj v obchodoch. "Cirkev má slúžiť ľuďom, preto nemá nijaký zmysel sedieť iba v kostole." povedal arcibiskup. Preto v niektorých cirkevných zboroch duchovní s kolárikom idú do nákupných stredísk a tam sa stretávajú s ľuďmi. Oblečenie s kolárikom je dôležité, aby bolo viditeľné, že sú tu zástupcovia cirkvi. "Musíme si byť istí využitím našich zdrojov. Tu sa koná boj o budúcnosť." dodal arcibiskup.

(www.dagen.se)

Komentovať