Bádenskí luteráni si povolali prvú ženu za farárku

Cirkevný zbor vo Freiburgu Evanjelicko-luteránskej cirkvi  v Bádensku (ELKiB) povolal na miesto druhého zborového farára prvý raz v 160 ročnej histórii tejto cirkvi ženu. Je ňou pani farárka Cornelia Huebnerová. Je vydatá, má jednu dospelú dcéru a doteraz slúžila v lut.cirkevnom zbore v Holandsku. K voľbe dal predtým súhlas konvent farárov a synodálny výbor. Službu začne vo Freiburgu v lete t.r. ELkiB je malá, slobodná cirkev a má do 3500 členov v siedmich cirkevných zboroch.

(www.idea.de; www.elkib.de)

Komentáre k “Bádenskí luteráni si povolali prvú ženu za farárku

  1. misko

    Akože si povolali za farárku Evu z 1 M? 🙂

    Titulok by asi mal znieť skôr: B. luteráni si prvýkrát povolali ženu za farárku, alebo nejak tak, nie? 🙂

     

    Marana tha!

Komentovať