Prvá ordinácia hluchého za pastora v Nórsku

V nedeľu 20. júna t.r. biskup Oslo Ole Christian Kvarme v kostole Kroken v Tromsoe bude ordinovať hluchého 49-ročného Arne Lundguista za pastora. Nórska cirkev pred štyrmi rokmi zriadila osobitnú službu pre hluchých. Zodpovedným vedúcim tejto činnosti je práve biskup Oslo.  Lunguist ukončil posledné dva roky vzdelanie na Cirkevnom vzdelávacom stredisku Nord -Tromsoe. Vyrástal pri hluchých rodičoch, a tak získal citlivosť pre chápanie vnútorného sveta týchto ľudí. Služby Božie sa budú konať v posunkovej reči. Pre ostatných prítomných budú sprístupnené v písanej podobe textami. (www.kirken.no)

Inštalácia arcibiskupa Fínskej lut. cirkvi

V nedeľu 6. júna t.r. v katedrále Turku o 10.00 hodine budú slávnostné služby Božie, na ktorých do úradu arcibiskupa tejto cirkvi uvedú biskupa Kari Mäkinena. Na slávnosti bude prítomná prezidentka Fínskej republiky Tarja Halonen. Inštalovať bude biskup z Helsink Eero Huovinen. Na tejto slávnosti budú prítomní početní biskupi domácej i zahraničných cirkví, napr. Ruska, Estónska, Švédska, Nórska, Dánska, Anglicka, Nemecka, Maďarska, El Salvadora, Namibie, Jordánska,Južnej Afriky . SLZ bude zastupovať jej gen. tajomník I. Noko.Slávnosť bude ozdobená spevom a hudbou troch významných zborov.Služby Božie budú s Večerou Pánovou a záverečnú liturgiu a požehnanie udelí nový arcibiskup. Inštaláciu bude live prenášať...

Otvoria tzv. Chrám karpatskej domoviny

V súvislosti s nacionalistickým a revizionistickým hnutím v Maďarsku treba dať aj otvorenie tzv. Chrámu karpatskej domoviny (Kárpát- haza temploma) vo Veröce. Traja kresťanskí biskupi : Beér Miklós za rím. kat. cirkev, Szabó István, za reformovanú a Fabiny Tibor za evanjelickú vydali spoločné vyhlásenie k prípadu. Vyjadrujú sa,že Trianon si treba pripomínať,ale takýto chrám, v ktorom sú inštalované pohanské symboly starých predkresťanských Maďarov, nepovažujú za kresťanský kostol a preto na jeho otvorení sa nezúčastnia. (www.evangelikus.hu)

Kráľovská svadba roka – životopisy mladého páru

V súvislosti so svadbou roka budeme prinášať k tejto téme podrobnejšie informácie na pokračovanie z internetových zdrojov kráľovského dvora písané po švédsky.Dnes začíname životopismi mladého páru. Korunná princezná Viktória ,vojvodkyňa z Västergötlandu, narodila sa 14.júla 1977. Pri krste v Zámockom chráme 27. septembra 1977 dostala mená :Viktória Ingrid Alice Désirée. Pri krste boli krstnými rodičmi: Jej Výsosť kráľovná Beatrix z Holandska, princezná Désirée, barónka Silfverschiöld, kráľ Harald V. z Nórska a pán Ralf Sommerlath. Korunná princezná Viktória je najstarším potomkom J.V. kráľa Karola XVI. Gustava a J.V. kráľovnej Silvie. Má dvoch súrodencov: brata princa Karola Filipa, nar. 13. mája 1979...

Cantate

                                                                       Cantate ____________________________________________________________  Kol 3,12-17:“Ako vyvolení Boží,  svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. (13) Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto  mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. (14) A najmä priodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. (15) A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní...

Jubilate

                                                                                Jubilate ____________________________________________________________ 1 J 5,1-4: “Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, z Boha sa narodil – a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. (2) Podľa toho poznávame, že milujeme dietky Božie, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania.(3) Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania – a Jeho prikázania nie sú...

Misericordias Domini

                                                                 Misericordias Domini ____________________________________________________________ 1 Pt 2, 21b-25:“...pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. (22) On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v Jeho ústach, (23) keď Mu zlorečili, nezlorečil , keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi. (24) Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. (25) Boli ste...

Quasimodogeniti

                                                                  Quasimodogeniti   1 Pt 1, 3 – 9: “Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej:(4) k neporušiteľnému, nepoškvrnenému  a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám,(5) ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. (6) Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj...

Veľmi drahá udalosť

                                   Veľmi drahá udalosť ____________________________________________________________ Tys‘ musel umrieť, Pane náš, by Tvoju lásku poznali sme, a povstals‘ z hrobu víťazne, by splnilo sa to, čo v Písme. Ó, pomôž aj nám zotrvať a žiť, jaks‘ Ty žil- čiste, prave, a priviň si nás dľa zasľúbenia tu časne i tam večne v sláve! Amen.    1 Pt 1,18-23:“Veď viete, že zo svojho márneho obcovania, po otcoch zdedeného, vykúpení ste boli nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, predzvedeného...

Prezident Nemecka odstupuje z úradu

Spolkový prezident Nemecka Horst Koehler dnes (31.5.2010) oznámil, že odstupuje zo svojho úradu prezidenta. Jeho rezignácia súvisí s kritikou jeho vyhlásenia, že nasadenie spolkovej armády v Afganistane má aj hospodárske pozadie. Prezident je živým členom evanjelickej cirkvi a požíval úctu občianskej verejnosti. (www.epd.de)