Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Svätodušným sviatkom 2010

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2010 Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!           Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril (J 14, 26).        Duch Svätý chce byť naším Radcom, Učiteľom, Obhajcom, chce stáť po našom boku, hoci Ho fyzicky nevidíme, podobne ako nevidíme vietor, a predsa vnímame jeho činnosť (J 3, 8): Vietor veje, kam chce: čuješ...

Svätodušné slávnosti 2010

23. a 24. mája t.r. kresťania na celom svete slávia tretie výročité slávnosti: Svätodušné sviatky, nem. Pfingsten, maď. Pünkösd, poľ. Zielone śviatki, rus. Piatidesiatnica, anglicky Pentecost. Názov v angličtine a iných jazykoch v tomto znení je od gréckeho Pentecoste ,čo znamená päťdesiaty. Áno, v 50. deň po Vzkriesení Pána Ježiša zostúpil zasľúbený Duch Svätý na apoštolov a oni zmocnení Jeho silou zvestovali medzi národmi Ježiša Krista. Tak na ich zvesť mnohí hneď tam v Jeruzaleme uverili, dali sa pokrstiť a vznikla kresťanská cirkev. Duch Svätý je tretia osoba Boha, rovná Otcovi a Synovi, jednej podstaty a tento Duch pochádza od Otca i...

Posolstvo SRC ku Svätodušným sviatkom 2010

V utorok 18. mája t.r. vydala SRC v Ženeve Posolstvo ku Svätodušným sviatkom. O.i. v ňom vyzývajú ,aby sa peniaze na atómové zbrane presmerovali pre boj proti hladu a pre obete konfliktov. Takáto "zmena" výdajov na zbrojenie mohla by pomôcť mnohým ľuďom, zdôraznili ôsmi prezidenti SRC, podpísaní pod Vyhlásením. Výroba zbraní hromadného ničenia je útokom na Boží dar života, hovoria prezidenti. Viera, že pokoj možno dosiahnúť iba pomocou zbraní, je falošná.SRC má 349 členských cirkví s okolo 560 miliónmi kresťanov nekatolíckeho vyznania. (www.ekd.de)

Nové sídlo Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii

Luteránska cirkev vo Veľkej Británii má nové sídlo pre svoj centrálny úrad. Sídli v prenajatých priestoroch národnej ERC Anglicka (Churches Together in England -CTE) – na adrese: 27 Tavistock Square, London WC1H 9HH. Biskupka tejto cirkvi Jana Jeruma-Grinberga bude súčasne pracovať na čiastočný úväzok pre túto ekumenickú organizáciu. Pred presťahovaním na túto adresu úrad sídlil v Nórskej cirkvi v Londýne a ešte predtým v Luteránskom cirkevnom dome v Leeds. Luteránska cirkev vo Veľkej Británii je jednou z desiatich národných cirkví združených v Luteránskej rade Veľkej Británie. Je členkou SLZ. V LC VB slúži 11 duchovných nielen v anglickom jazyku, ale aj...

Múdrosť vedúca k spravodlivosti

                           Múdrosť vedúca k spravodlivosti _____________________________________________________ Jak smutno zvädla nám radosť srdca… pred trón sa vznáša modlitba vrúca- Pred trón Tvoj, Bože, v milosti stály: zdvihni nás pri spomienke, daj pokoj pravý! Amen.   Daniel 12,1-3:“ V tom čase povstane veľké knieža Micháél, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný...

Študentské služby Božie v Petrohrade

V nedeľu po Vstúpení – Exaudi – 16. mája t.r. v chráme sv. Petra ELKRAS v Petrohrade služby Božie vykonali študenti Teologického seminára ELKRAS v Novosaratovke na čele so svojim rektorom A.Tichomirovom. Liturgiu slova vykonali študenti, kázeň predniesol študent 2. ročníka Viktor Weber, eucharistickú časť liturgie vykonal pastor A. Tichomirov, rektor. Služby Božie sa konali po rusky a nemecky. Počas nich vystúpil spevom spevokol z Nemecka. Spievali sa tradičné chorály a piesne z Taizé. WWW.novosaratovka.org)

Morálka v USA upadá

Morálka v USA upadá. Myslí si to až 76% dospelých obyvateľov USA. Je to o päť % viacej ako vlani. Opačného názoru, teda že sa zlepšuje, je 14% Američanov. Výskum vykonal začiatkom mája t.r. Gallupov ústav v Princetone, New Jersey. (www.idea.de)

Rogate 2010

                                            Rogate 2010 Zač by sme prosili, Ty dáš nám, Pane, keď vierou úprimnou srdce nám vzplanie, ó, vzhliadni na svoj ľud, veď ku pokoju – a niekdy príjmi nás, až príde onen čas,  sám v náruč svoju. Amen.  2 Tim 1, 3-5:“ Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, ako sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci –  a pripomínajúc si tvoje slzy –  túžim ťa uzrieť, aby som bol naplnený...

Uvaha.

V Biblii sa pise , ze je jedna viera.Ked je tomu tak, preco jedna protestantska cirkev veri nieco ine ako ina protestantska cirkev?Su na to rozlicne a mnohe pripady, napr. ucenie o Eucharistii u kalvinov a evanjelikov, ci ucenie o  krste u baptistov, a husitov,atd. Protestanti tvrdia, ze pri citani Biblie ich vedie Duch Svaty. Ale ved predsa Duch Svaty sa nemyli a  neprotireci si, ale v protestantskych cirkvach si vzajomne ucenia velmi protirecia, ako je to napr. v uceni o Eucharistii, atd.  Z tohto naozaj vidiet,ze Duch Svaty u protestantov pri citani Biblie  posobi minimalne, a ze ide vacsinou o uvazovanie...

Lutheran Disaster Response – organizácia roka 2010

National Voluntary Organizations Active in Disaster (VOAD) Národné dobrovoľnícké organizácie aktívne pri katastrofách –  11. mája t.r. menovali za organizáciu roka 2010 Lutheran Disaster Response (Luteránska odozva pri katastrofách) (LDR) . LDR je spolupracujúca služba ELCA a LC MS v USA. Vyznamenanie tejto členskej organizácii VOAD bolo prezentované počas banketu v Orlando ,Florida, na výročnom zasadnutí VOAD v dňoch 11. až 13. mája 2010. Je to ocenenie práce všetkých luteránov, ktorí milujú a slúžia svojim blížnym v núdzi. Je to tiež ocenenie 20 ročnej činnosti tejto luteránskej pomocnej služby v USA. (www.elca.org)