Vedúci luteránskych cirkví SLZ z Latinskej Ameriky a Karibiku rokovali v Argentíne

V dňoch 30. mája až 3. júna 2011 v hlavnom meste Argentíny Buenos Aires sa zišli vedúci predstavitelia členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu z Latinskej Ameriky a Karibiku. Na stretnutí bolo 50 účastníkov vedúcich cirkví a pracovníkov štábu zo Ženevy. Hostiteľkami konferencie boli obe lokálne lut. cirkvi Argentíny – členky SLZ. Konferenciu koordinovalo oddelenie pre misiu a rozvoj SLZ. Delegáti referovali o aktivitách svojich cirkví a vymieňali si vzájomne skúsenosti, čo znamená byť účastníkom celosvetového luteránskeho spoločenstva. Na programe dňa bola aj diskusia ku strategickému plánu SLZ pre roky 2012 až 2017 a ku rezolúciám z 11. VZ SLZ v...

Nový prezident IELB

9.apríla t.r. bol za nového prezidenta Evanjelicko-luteránskej cirkvi Bolívie (IELB) zvolený farár Emilio Aslla Flores. V úrade vymení Luisa Christobalda Alejo Fernandéza. Flores je zástupcom IELB v Latinskoamerickej rade cirkví (CLAI). IELB má asi 20 tisíc členov v 120 cirkevných zboroch a 20 filiálok v desiatich okrskoch. (www.gustav-adolf-werk.de)

IELA má nového prezidenta

IELA -Evanjelicko-luteránska cirkev v Argentíne má nového prezidenta (biskupa). Je ním doterajší viceprezident a zborový farár v Leandro N. Alem Carlos Nagel. Do úradu ho zvolili na synode cirkvi, ktorá zasadala v meste Santa Elena v dňoch 26. až 27. marca t.r. Jeho predchodca v úrade slúžil v tejto funkcii dva razy po štyri roky. On ho aj inštaloval do úradu biskupa. IELA vznikla v r. 1905, má do 30 tisíc členov v 70 cirkevných zboroch a je najväčšou španielsky hovoriacou lut. cirkvou  vo svete. Je partnerskou cirkvou LC MS v USA. Je tiež členkou v  International Lutheran Council. (www.lcms.org)

Nový cirkevný prezident ELC v Čile

V San Bernardo sa v dňoch 28. a 29. januára 2011 stretli zástupcovia cirkevných zborov Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Čile (IELCH). Po desiatich rokoch vo funkcii prezidentky sa rozlúčili s farárkou Gloria Rojas. Odchádza za zborovú farárku do najjužnejšieho luteránskeho cirkevného zboru sveta v Punta Arenas. Odtiaľ naopak do funkcie prezidenta si zvolili tamojšieho pastora Luisa Alvaresa. Súčasne si delegáti zvolili aj troch nových členov synodnej rady. Nový prezident sa chce venovať chudobným a odstrkovaným v spoločnosti. (www.gustav-adolf-werk.de)