Nový prezident IELB

9.apríla t.r. bol za nového prezidenta Evanjelicko-luteránskej cirkvi Bolívie (IELB) zvolený farár Emilio Aslla Flores. V úrade vymení Luisa Christobalda Alejo Fernandéza. Flores je zástupcom IELB v Latinskoamerickej rade cirkví (CLAI). IELB má asi 20 tisíc členov v 120 cirkevných zboroch a 20 filiálok v desiatich okrskoch.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať