Nový cirkevný prezident ELC v Čile

V San Bernardo sa v dňoch 28. a 29. januára 2011 stretli zástupcovia cirkevných zborov Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Čile (IELCH). Po desiatich rokoch vo funkcii prezidentky sa rozlúčili s farárkou Gloria Rojas. Odchádza za zborovú farárku do najjužnejšieho luteránskeho cirkevného zboru sveta v Punta Arenas. Odtiaľ naopak do funkcie prezidenta si zvolili tamojšieho pastora Luisa Alvaresa. Súčasne si delegáti zvolili aj troch nových členov synodnej rady. Nový prezident sa chce venovať chudobným a odstrkovaným v spoločnosti.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať