Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku Milí bratia a milé sestry! Počas Vianoc k nám zaznieva anjelská zvesť: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.”(L 2,11 ) Túto zvesť Vianoc však nestačí iba počuť, ale je potrebné ju aj prijať. Preto je dôležité, aby sme s posolstvom Vianoc mali osobnú skúsenosť. Túto potrebu deklarujú svojou aktivitou betlehemskí pastieri. Po vypočutí zvesti anjelov si povedali: „Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.” (L 2,15) Ich príklad nás pozýva, aby sme – len počúvajúc – neostali na povrchu diania. Po vypočutí musíme „ísť až do Betlehema”, teda ku koreňu vecí. Je potrebné, aby sme podľa vzoru pastierov našli aj my Narodeného, ktorý – podľa predpovede prorokov – prišiel kvôli nám. Jeho  príchod  do  nášho  života  prináša  usmernenie  a  prestavbu  hodnôt.  Evanjeliá o Ježišovom narodení to deklarujú hneď na vzťahu Jozefa a Márie. Ich vzájomnej známosti pre vážne nedorozumenie hrozí rozchod (Mt 1,18 – 19). Zdanlivo neriešiteľný problém nachádza východisko, keď ho Jozef začne vidieť z Božej perspektívy (Mt 1, 20- 21). Vtedy spoločne s Máriou prijímajú Božiu vôľu pre svoje manželstvo (Mt 1, 24 – 25). Aj v našej spoločnosti  by  bolo  menej  rozvodov,  keby  sme  sa  na  problémy,  ktoré  trápia  naše partnerské vzťahy, nedívali svojimi egoistickými očami. Učme sa Božiemu pohľadu na vzájomné manželské spolužitie a naplnenie Božej vôle viďme ako program a poslanie. Vtedy svetlo Božej milosti prenikne aj naše rodiny. Stáť pred betlehemskými jasľami...