45. O moci modlitby

 45. O moci modlitby Roku 1540 povedal M. Luther Filipovi: "Nech by sa akékoľvek dobro dialo, tak sa deje a začína skrze modlitbu, ktorá je jedinou všemocnou cisárovnou. V ľudských veciach zmôžeme modlitbou všetko: čo je usporiadané, tomu vládneme, čo je pomýlené, to meníme a zlepšujeme, to, čo nedokážeme zmeniť a zlepšiť, to pretrpíme, prekonáme všetko nešťastie a zachováme všetko dobro. Oproti prenasledovaniu nieto inej pomoci ako modlitby."    

Veľkonočná vigília vo Sv. Jure

Na sviatok Resurectio Domini (Vzkriesenie Pánovo) sa v kaplnke na evanjelickom cintoríne vo Sv. Jure (Prostredná ulica) uskutoční veľkonočná "vigília" so začiatkom o 5.00 hod. Slávnostné SLB počas sviatkov sú nasledovné:  Zelený štvrtok: 17.00 – SLB so spoveďou a Večerou Pánovou Veľký piatok: 9.30 – Pašiové SLB Biela Sobota: 17.00 – Večerné SLB 1. slávnosť veľkonočná: 5.00 – "vigília" a 9.30 slávnostné SLB s Večerou Pánovou 2. slávnosť veľkonočná: 9.30 – SLB   Všetci sú srdečne pozvaní. (Besiedka bude aj počas sviatkov)   Ľ. Batka, ml.

44. Kto pozná Krista je magistrom Písma

 44. Kto pozná Krista je magistrom Písma Kabala bola celkom dobrá, až do príchodu Ježiša Krista. Keď však prišiel Kristus a hrob zostal otvorený, všetko to skončilo. Ale naši blúznivci hovoria, že v Písme je skrytých ešte mnoho vecí, ktorý ešte neboli zjavené. To je omyl a nie je to pravda, pretože hrob je otvorený a Kristus vyšiel na svetlo jasného dňa. Preto každý, kto pozná Krista a pozná ho správne, je magistrom v Písme a magistrom Písma aj zostane. Walch XX, No. 64, s. 304. 

43. Ako treba študovať Písmo

 43. Ako treba študovať Písmo Najvyšším umením teológie je dokázať rozpoznať Krista. Na tomto bode nech sa študent nehanbí učiť od učiteľa a učiteľ od študenta. Pretože ak budem ja priateľský a plný pochopenia voči môjmu priateľovi, o čo viac Kristus voči mne. Keď ma diabol vedie ku zákonu, vtedy som zatratený. Keď ma ale Kristus odvádza od zákona a privádza k evanjeliu a zasľúbeniam Božím som slobodný a spravodlivý. Walch XX, No. 5, s. 5n.  

42. Nevďačnosť sveta

 42. Nevďačnosť sveta Vtedy keď Boh dá svojho Syna pre sluhu a sluha je nevďačný, a dokonca chce zabiť Otca i Syna, ktorý ho vykúpil, nie to nevďačnosť, ktorá si právom zaslúži Turkov, mor a podobné?  Walch XX, No. 18. s. 19

41. Rozdiel medzi Bibliou a inými knihami

 41. Rozdiel medzi Bibliou a inými knihami Dr. M. Luther povedal, že Písmo Sväté je plné Božích darov a cností. Všetky knihy pohanov neučia nič o viere, nádeji a láske, pretože o tom nič nevedeli – oni opisovali len to, čo sami v ich živote prežívali, a čo mohli precítiť, či rozumom uchopiť. Ale Bohu dôverovať a skladať dúfanie v Pána, o tom tam nič nenájdeme. Toto ale jasne vidíme v Žalmoch, alebo knihe Jóbovej, ako sa tu hovorí o o viere, nádeji, trpezlivosti a modlitbe. Teda, Písmo Sväté je tou najlepšou a najvyššou knihou Božou, plnou útechy vo všetkých...