44. Kto pozná Krista je magistrom Písma

 44. Kto pozná Krista je magistrom Písma

Kabala bola celkom dobrá, až do príchodu Ježiša Krista. Keď však prišiel Kristus a hrob zostal otvorený, všetko to skončilo. Ale naši blúznivci hovoria, že v Písme je skrytých ešte mnoho vecí, ktorý ešte neboli zjavené. To je omyl a nie je to pravda, pretože hrob je otvorený a Kristus vyšiel na svetlo jasného dňa. Preto každý, kto pozná Krista a pozná ho správne, je magistrom v Písme a magistrom Písma aj zostane.

Walch XX, No. 64, s. 304. 

Komentovať