41. Rozdiel medzi Bibliou a inými knihami

 41. Rozdiel medzi Bibliou a inými knihami

Dr. M. Luther povedal, že Písmo Sväté je plné Božích darov a cností. Všetky knihy pohanov neučia nič o viere, nádeji a láske, pretože o tom nič nevedeli – oni opisovali len to, čo sami v ich živote prežívali, a čo mohli precítiť, či rozumom uchopiť. Ale Bohu dôverovať a skladať dúfanie v Pána, o tom tam nič nenájdeme. Toto ale jasne vidíme v Žalmoch, alebo knihe Jóbovej, ako sa tu hovorí o o viere, nádeji, trpezlivosti a modlitbe. Teda, Písmo Sväté je tou najlepšou a najvyššou knihou Božou, plnou útechy vo všetkých zápasoch viery. Ono učí o viere, nádeji a láske úplne inak ako rozum prirodzeného človeka dokáže vidieť, cítiť, chápať a prežívať. Písmo nás učí aj v zlých momentoch, ako by viera, nádej láska mali žiariť, ako aj to, že za týmto úbohým životom plným utrpenia, je ešte iný život, život večný.

Walch XX, No. 4, s. 5 

Komentovať