Kázání o ohroženosti víry

První čtení: Marek 4,2 – 20: "Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém učení jim řekl: "Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země, a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní; trní vzrostlo, udusilo je, a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek i třicetinásobný i šedesátinásobný i stonásobný." A řekl: "Kdo má uši...

Ubytovanie v Bratislave v lete

  Študentský internát pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ponúka počas letných prázdnin ubytovanie pre študentov, zamestnancov a členov ECAV na Slovensku, turistické skupiny a individuálnych návštevníkov Bratislavy.   Naše výhody:   Lokalita: tiché, čisté a bezpečné prostredie v jednej z najkrajších obytných štvrtí Bratislavy – Červený kríž, Machnáč; izby s výhľadom na dolinu pozdĺž ľavého brehu Dunaja. Vybavenie: jedno-, dvoj-, troj- a štvorlôžkové izby bunkového typu so sociálnym zariadením na izbách a čajové kuchynky na chodbách. Cenová dostupnosť, ktorá začína od 8,50 € na noc pre lôžko v štvorlôžkovej izbe. Zľavy až do 50% pre zamestnancov a členov ECAV a pre skupinové návštevy.   Všetky izby sú...

10. ROČNÍK CYKLOTURISTICKÉHO MARATÓNU PO STOPÁCH MARTINA RÁZUSA

 Kde: Lipt. Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica – Lipt. Mikuláš Kedy: 20.08.2011 do 20.08.2011   10. ročník Cykloturistického maratónu "Po stopách Martina Rázusa" Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú  10. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 20. augusta 2011 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (795 m n. m.) do Liptovského Mikuláša. Štart podujatia Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa, prvá zastávka v Brezne pri jeho pomníku (cca o 11.00 h). V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci...

Evangelíci a nacismus

K následující sondě a úvaze mne inspiroval příspěvek Prekvapujúce – smutné zistenie! bratra hrimarka, jakož i některé diskusní příspěvky pod ním. Je to pokus pojmout bolestné zjištění selhání církve (či lépe jejich představitelů) za totalitního režimu v širších souvislostech a zabránit určitým unáhleným soudům. Luther a jeho údajný antisemitismus. Lutherovi se vyčítá, že je otcem německého antisemitismu a tím prapředkem nacistů. Naráží se na jeho pamflety "Šem hamforaš" a "Proti Židům a jejich lžím", ze kterého nacisté hojně citovali slova o pálení židovských knih a synagog (viz např. nacistický propagandistický film "Žid Süss"). Nutno ovšem rozlišovat pojmy. Oponentní myšlení ve...

Kázání o zápase víry

 První čtení: Genesis 17,1 – 8: „Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím." Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: "Já jsem! A toto je má smlouva  s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve...

Služby Božie na Veľkú noc v Bratislave

Služby Božie na Zelený štvrtok, 21. 4. 2011 Nový kostol, Legionárska ulica 18.00  h Služby Božie s Večerou Pánovou (Grešo)  Malý kostol, Panenská ulica (vchod je  z Lýcejnej ul.) 12.00 h  anglické Služby Božie s Večerou Pánovou 18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková) Zborový dom v Dúbravke, Schneidera – Trnavského 2 18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Šefranko)   Služby Božie na Veľký piatok, 22. 4. 2011 Veľký kostol, Panenská ulica   9.30 h  pašiové Služby Božie a Večera Pánova (Polcková) 18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková) Nový kostol, Legionárska ulica   8.30 h  Služby...

Potešuješ? 4. nedeľa pôstna Laetare

2K 1,3-7  Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia,    4ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.   5& nbsp;Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista;   6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame.   7 A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak...

Kázání k počátku roku

První čtení: Jan 15,18 – 22: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenávidě dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro...

Reklamy na evanjelik.sk

Vážení užívatelia, Reklamy od Google ak na portále evanjelik.sk vidíte nevhodnú reklamu, ktorá sa zobrazuje od google pod jednotlivými článkami, pošlite mi prosím link na stránku na ktorý odkazuje, cez kontaktný formulár. Keďže tento reklamný blok je vytváraný náhodne, nie vždy vidím, čo sa na portále zobrazuje. Vďaka za upozornenie užívateľovi Ičko-vi. Ak tu chcete mať reklamu Vy alebo vaša firma a chcete zároveň finančne podporiť stránku evanjelik.sk obráťťe sa prosím na adminka. Vďaka.