Evangelíci a nacismus

K následující sondě a úvaze mne inspiroval příspěvek Prekvapujúce – smutné zistenie! bratra hrimarka, jakož i některé diskusní příspěvky pod ním. Je to pokus pojmout bolestné zjištění selhání církve (či lépe jejich představitelů) za totalitního režimu v širších souvislostech a zabránit určitým unáhleným soudům. Luther a jeho údajný antisemitismus. Lutherovi se vyčítá, že je otcem německého antisemitismu a tím prapředkem nacistů. Naráží se na jeho pamflety "Šem hamforaš" a "Proti Židům a jejich lžím", ze kterého nacisté hojně citovali slova o pálení židovských knih a synagog (viz např. nacistický propagandistický film "Žid Süss"). Nutno ovšem rozlišovat pojmy. Oponentní myšlení ve...

Kázání o zápase víry

 První čtení: Genesis 17,1 – 8: „Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím." Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: "Já jsem! A toto je má smlouva  s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve...

Služby Božie na Veľkú noc v Bratislave

Služby Božie na Zelený štvrtok, 21. 4. 2011 Nový kostol, Legionárska ulica 18.00  h Služby Božie s Večerou Pánovou (Grešo)  Malý kostol, Panenská ulica (vchod je  z Lýcejnej ul.) 12.00 h  anglické Služby Božie s Večerou Pánovou 18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková) Zborový dom v Dúbravke, Schneidera – Trnavského 2 18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Šefranko)   Služby Božie na Veľký piatok, 22. 4. 2011 Veľký kostol, Panenská ulica   9.30 h  pašiové Služby Božie a Večera Pánova (Polcková) 18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková) Nový kostol, Legionárska ulica   8.30 h  Služby...

Potešuješ? 4. nedeľa pôstna Laetare

2K 1,3-7  Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia,    4ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.   5& nbsp;Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista;   6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame.   7 A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak...

Kázání k počátku roku

První čtení: Jan 15,18 – 22: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenávidě dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro...

Reklamy na evanjelik.sk

Vážení užívatelia, Reklamy od Google ak na portále evanjelik.sk vidíte nevhodnú reklamu, ktorá sa zobrazuje od google pod jednotlivými článkami, pošlite mi prosím link na stránku na ktorý odkazuje, cez kontaktný formulár. Keďže tento reklamný blok je vytváraný náhodne, nie vždy vidím, čo sa na portále zobrazuje. Vďaka za upozornenie užívateľovi Ičko-vi. Ak tu chcete mať reklamu Vy alebo vaša firma a chcete zároveň finančne podporiť stránku evanjelik.sk obráťťe sa prosím na adminka. Vďaka.

Oznam o prijímacom konaní na EBF UK

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2011/12 sa prijímacie konanie uskutoční do týchto nižšie uvedených  programov.    evanjelická teológia  –  (päťročné denné magisterské štúdium): – s možnosťou prípravy na kňazskú ordináciu v ECAV alebo – s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie a učiteľstvo predmetu náboženská výchova v kombinácii (trojročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce dvojročné magisterské štúdium) v akademickom roku 2011/12  otvára fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií: – s učiteľstvom predmetu anglický jazyk a literatúra alebo – s učiteľstvom predmetu francúzsky jazyk a literatúra alebo – s učiteľstvom predmetu nemecký jazyk a literatúra alebo – s učiteľstvom predmetu slovenský jazyk...