ECAV pozvala Gašparoviča na Branč. Dostaneme 5000€.

Mimoriadne správa: na oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie na Branč možno zavíta aj uj G. Ivánovič. Bez gašparka pána podobného pánovi s hlasom jedného pána by tento sviatok hádam nemohol ani byť. No nebude sa predsa vyvaľovať v kúpeľoch v bahne, či nafte. Konštantín pyšne niesol Proglas do zeme starých Slovákov (takých starých, že si ani sami nepamätajú, že už v tom čase boli Slováci). Pán kastelán domu večných pionerov priniesol nám ústavu. Tá má síce svoje nedostatky, ale to nevadí, treba ju schváliť, potom novelizovať a napokon nedodržiavať. Na počesť príchodu je plánovaná i obnova hradu,...

Novinári za život

Vyhlásenie NOVINÁRI ZA ŽIVOT Vďaka najvplyvnejším médiám sa o práve na potrat hovorí s takou úctou, akoby išlo o základné ľudské právo, ktoré modernému človeku nemožno uprieť. Na stránke http://www.novinarizazivot.sk/  nájdete iniciatívu novinárov, ktorí sa neboja nahlas povedať, že TO TAK NIE JE !    

Vyhlásenie (k umelým potratom)

Citujem z Vyhlásenia k problematike umelých potratov, ktoré podpísalo dňa 1. 2. 2011 spolu 40 profesorov lekárskych a sociálnych vied:   – Nepoužívame výraz prerušenie tehotenstva, lebo ide o výraz zavedený počas totalitného režimu na zatretie pravdy a falošné upokojenie svedomia. Nejde o prerušenie, ale o ireverzibilné ukončenie tehotenstva usmrtením nenarodenej ľudskej bytosti.   – Potrat odmieta nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, islam a mnohé ďalšie kultúry. Navyše Hipokrates formuloval prísahu zdravotníkov dávno pred založením kresťanstva, islamu či formulovania zásad ateizmu.   – Právo na potrat nemôže byť základným ľudským právom a umelý potrat mimo výnimočných medicínskych indikácií nie je...