Zo superitendenta sa stal zborový farár

Brat Dušan Tillinger , doterajší superitendent ECAV v ČR , je podľa medializovaných správ už inštalovaný za zborového farára v cirkevnom zbore Christ Evangelical Lutheran Church Aurora, Ontario ,Kanada. Cirkevný zbor je súčasťou Lutheran Church Canada, ktorá patrí do rodiny cirkví spriaznených s Misurskou synodou . Inštalácia sa udiala ešte 6. februára t.r. popoludní.O účastníkoch sa zmieňuje informácia D.Tótha v ostatnom čísle EPST. A tak naši bratia a sestry v ČR zostali opustení. Vyhľadal som ich webovú stránku, zatiaľ je tam stále vedený ako superintendent, ale poverenou farárkou zboru je s. Jana Gregerová. Prajeme našim sestrám a bratom v ČR ,aby čoskoro...